Trein spektakel Vanuit Autisme Bekeken

Trein spektakel Vanuit Autisme Bekeken

lezing martine delfos 1 april 2016
lezing martine delfos 1 april 2016

Op vrijdag 1 april heeft de werkgroep Vanuitautismebekeken een speciale dag georganiseerd met vele Autisme partners waaronder Mama Vita. Er waren drie treinen die vertrokken vanuit Den Haag, Enschede en Nijmegen met als eindbestemming Utrecht. In de treinen en op de stations waren verschillende lezingen, workshops en sessies met dank aan de belangeloze inzet van NS. Heel bijzonder was het gesprek met Staatssecretaris Sander Dekker met 7x leerlingen. Hierbij is een speciaal "spoor"boekje overhandigd door de kinderen wat nodig om het Onderwijs Passen te maken. Op het Station Hilversum heeft Dr. Martine Delfos een lezing gegeven; ‘De noodzaak van regulier onderwijs en innovatieve maatwerkoplossingen voor leerlingen met autisme’.  En deelden een vader, een meester en Ir. Norbert Groot Delen voorbeelden van succeservaringen uit de praktijk in ’t Gooi.

Vanuitautismebekeken 1 april
Vanuitautismebekeken 1 april

Vanuitautisme wil zo de aandacht vragen voor Autisme en de beweging VAB te illustreren. Met deze slotmanifestatie rondt Vanuit Autisme Bekeken haar werkzaamheden af van de afgelopen twee jaar. De werkgroep is in 2014 van start gegaan om vanuit een onafhankelijke positie te kijken naar welke (kleine) betekenisvolle veranderingen er nodig zijn om enerzijds mensen met autisme beter te kunnen laten participeren en anderzijds een realistischer beeld van autisme onder de aandacht te brengen. Het programma gaat namelijk stoppen in de huidige vorm. Een onafhankelijke coalitie van partners die al actief zijn op het gebied van autisme zal verder gaan op de fundamenten van Vanuit Autisme Bekeken. Websites, handreikingen en andere instrumenten die zijn ontwikkeld zullen zo beschikbaar blijven en worden breder en blijvend onder de aandacht gebracht.

Iedereen kan meedoen! Coalitiepartners zijn niet alleen (organisaties van) volwassenen met autisme en ouders van kinderen met autisme, professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in organisaties van en voor mensen met autisme en hun naasten, regionale autismenetwerken en/of autisme convenanten, maar ook organisaties die weliswaar niet op autisme zijn gericht, maar daar wel mee te maken hebben, zoals Gemeente, scholen, arbeidsorganisaties werkgevers, sportverenigingen, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties en beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van deze organisaties. Alle Partners van de Autisme Coalitie kunnen op eigen wijze- en passend binnen hun eigen doelen en missie invulling geven aan de gezamenlijke missie.

In ieder geval doet Mama Vita mee aan deze PASSIE Coalitie!

afscheid Vanuitautismebekeken publiek
afscheid Vanuitautismebekeken publiek