Met wie werken we samen

 

Mama Vita lobbyt actief voor betere begeleiding, o.a. in het onderwijs en de zorg. Hierbij werkt zij samen met diverse (kennis)partners.

 

   Coalitie Vanuit autisme bekeken . In de coalitie werken wij samen aan een inclusieve maatschappij waarin ieder mens de ruimte krijgt om zijn eigen plek te vinden. Kijken vanuit autisme is hierbij ons kompas.    

 

Coalitie Vanuit autisme bekeken. In de coalitie werken wij samen aan een inclusieve maatschappij waarin ieder mens de ruimte krijgt om zijn eigen plek te vinden. Kijken vanuit autisme is hierbij ons kompas.

 

 

Per Saldo is dé landelijke vereniging van en voor budgethouders. Wij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb.  

Per Saldo is dé landelijke vereniging van en voor budgethouders. Wij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget, kortweg het pgb.

 

Balans is een oudervereniging die de belangen behartigt van kinderen waarbij sprake is van ontwikkelingsproblemen en of ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

Balans is een oudervereniging die de belangen behartigt van kinderen waarbij sprake is van ontwikkelingsproblemen en of ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

De Nederlandse vereniging voor autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

De Nederlandse vereniging voor autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

Autisme Convenant Gelderland - SAMEN STERK VOOR MENSEN MET AUTISME In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.

Autisme Convenant Gelderland - SAMEN STERK VOOR MENSEN MET AUTISME
In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.

Ouderkracht voor 't kind : De coöperatie bestaat uit leden die de doelstellingen ondersteunen: Vertegenwoordigen van ouders naar onderwijsaanbieders en overheid. Kennis en deskundigheid bevorderen van ouders.  

Ouderkracht voor 't kind: De coöperatie bestaat uit leden die de doelstellingen ondersteunen: Vertegenwoordigen van ouders naar onderwijsaanbieders en overheid. Kennis en deskundigheid bevorderen van ouders.

 

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is opgericht door en voor ouders en streeft na dat er in de regio Utrecht goed havo/vwo-onderwijs komt voor kinderen met autisme en cognitief talent.

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is opgericht door en voor ouders en streeft na dat er in de regio Utrecht goed havo/vwo-onderwijs komt voor kinderen met autisme en cognitief talent.

   Autisme Convenant Noord-Holland Noord: De samenwerking van meer dan 25 organisaties op het terrein van autisme in de regio Noord-Holland-Noord heeft als doel de zorg voor mensen met autisme beter te laten verlopen en te bevorderen dat in het zorgaanbod alle ketens naadloos op elkaar aansluiten.  

 

Autisme Convenant Noord-Holland Noord: De samenwerking van meer dan 25 organisaties op het terrein van autisme in de regio Noord-Holland-Noord heeft als doel de zorg voor mensen met autisme beter te laten verlopen en te bevorderen dat in het zorgaanbod alle ketens naadloos op elkaar aansluiten.

 

Autisme Convenant Zuid-Holland-Zuid: Autisme veroorzaakt vaak complexe zorgvragen, die zowel sector overschrijdend als sector doorsnijdend kunnen zijn. Het Autisme Netwerk Zuid Holland Noord en Midden Holland bestaat uit een netwerk van aangesloten organisaties en professionals.

Autisme Convenant Zuid-Holland-Zuid: Autisme veroorzaakt vaak complexe zorgvragen, die zowel sector overschrijdend als sector doorsnijdend kunnen zijn. Het Autisme Netwerk Zuid Holland Noord en Midden Holland bestaat uit een netwerk van aangesloten organisaties en professionals.

Ouders&Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs.

Ouders&Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs.