Regiobijeenkomsten

 

De kracht van Mama Vita ligt in de regio’s en de verbinding van de moeders onderling. Elke regio heeft 1 à 2 regiomoeders. Deze regiomoeders initiëren en organiseren op vrijwillige basis Mama Vita bijeenkomsten in hun regio voor de moeders die aangesloten zijn bij Mama Vita (vriendinnen).

Het doel van de bijeenkomsten is samenwerken, activeren en moeders van een kind met autisme verder helpen. De bijeenkomsten helpen bij het versterken van het onderlinge netwerk van moeders, er wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering en er vindt intervisie plaats (het behandelen en gezamenlijk oplossen van concrete problemen).

De moeders ervaren deze regiobijeenkomsten niet alleen als leerzaam en nuttig maar vinden hier ook steun, begrip en een luisterend oor.

Vaak ervaren wij moeders dezelfde problemen als onze kinderen; onbegrip van onze omgeving. Hoe fijn is het dan om een netwerk van mensen om je heen te creëren die soortgelijke ervaringen hebben en aan een half woord genoeg hebben. Waarbij je gewoon jezelf kan en mag zijn, zonder oordelen.
— Will, regiomoeder Deventer
Het is belangrijk om als ouder in je kracht te blijven staan om je kinderen zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. Ik ervaar dat dit niet altijd makkelijk is en dat bijna alle ouders dezelfde hobbels tegenkomen. Persoonlijke groei, kennis en ervaring helpen daarbij enorm.
— Jacqueline, moeder Amsterdam
 

Inmiddels zijn ca. 300 Mama Vita vriendinnen aangesloten en worden er al bij 18 regio's maandelijks bijeenkomsten georganiseerd. Wil jij meepraten, kennis vergaren, inzichten en persoonlijk advies krijgen, ervaringen delen, steun vinden, bijeenkomsten bezoeken, inspiratie en veerkracht opdoen en je weer sterk voelen?

WIL JIJ WETEN OF MAMA VITA IETS VOOR JOU IS? 

Bezoek dan een keer vrijblijvend een Mama Vita bijeenkomst. Neem hiervoor contact op met een regiomoeder bij jou in de buurt.

Aarzel niet en word ook vriendin van Mama Vita