Rapport Passend Onderwijs aan Dekker & Van Rijn

“Durf verschil te maken.” Dit is een van de vele uitspraken die leerlingen met autisme doen om het onderwijs voor hen passend te maken en zo thuiszitten te voorkomen. Dit staat in het rapport: “Passend onderwijs vanuit autisme bekeken” dat ervaringsdeskundigen met autisme vandaag overhandigden tijdens de thuiszitterstop aan de staatssecretarissen Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het rapport is opgesteld door de werkgroep Vanuit autisme bekeken. De werkgroep stelt dat circa 40% van de thuiszitters autisme heeft. Om die reden vragen ervaringsdeskundigen met autisme tijdens de thuiszitterstop aandacht voor de knelpunten en misvattingen die passend onderwijs voor leerlingen met autisme belemmeren.

Vanuit autisme bekeken analyseerde ruim zestig praktijksituaties en sprak met leerlingen met autisme en hun ouders en betrokkenen uit onderwijs, zorg en gemeenten. Dit resulteerde in een rapport dat beleidsmakers, schoolbestuurders, leerkrachten en ouders moet aanzetten en ondersteunen om een passende leerplek te bieden aan leerlingen met autisme. Monique Post, als ervaringsdeskundig adviseur betrokken bij het rapport: “Vaak ontbreekt er een visie op diversiteit. Uitzonderingen ziet men als privilege, in plaats van regel. Daarom zien scholen vaak niet hoe ze dat maatwerk kunnen bieden. Terwijl kinderen met autisme juist duidelijk aangeven dat ze gezien willen worden als mens en niet als probleem dat opgelost moet worden.” Kira, 9 jaar: “Ik zou willen dat kinderen zelf keuzes mogen maken en niet allemaal hetzelfde hoeven te doen. En minder uit boeken en meer doe dingen.” Thomas, 12 jaar geeft aan dat hij graag een dier op school zou willen “om mee te knuffelen als ik verdrietig of overprikkeld ben.”

Merel van Vroonhoven, voorzitter van de Werkgroep Vanuit autisme bekeken en bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten: “Passend onderwijs begint met een overtuiging dat we beter af zijn in een diverse samenleving. De school is een samenleving in het klein. Als een visie hierop ontbreekt, is passend onderwijs ver te zoeken. Ik hoop van harte dat dit rapport alle betrokkenen op scherp zet. Ga zelf op zoek naar oplossingen. Ze zijn er, en er mag veel meer dan veel mensen denken. Volg je hoofd én je hart!” Het rapport is te downloaden op www.vanuitautismebekeken.nl/ovab

De overhandiging aan de staatssecretarissen is de eerste in een lange reeks. Meer dan tachtig ervaringsdeskundigen met autisme overhandigen van 13 juni tot en met 22 juni het rapport aan hun eigen school of gemeente, om hen op te roepen om vanuit autisme te kijken naar passend onderwijs. Een overzicht van de regionale overhandigingen vindt u op onze pagina: www.vanuitautismebekeken.nl/overhandiging-ovab

PersberichtLeerlingen met autisme: “voorkom thuiszitten, durf het verschil te maken!”