Gesprekstips ouders en school Inge Verstraete

Gesprekstips ouders en school:

• Kies het juiste gespreksmoment, zodat de leerkracht/mentor of IB ook ruimte heeft om jullie verhaal goed te ontvangen.

• Kies ook voor jezelf het juiste gespreksmoment. Bedenk/voel goed of je in staat bent om het gesprek te kunnen voeren. Als boosheid, teleurstelling of verdriet de overhand nemen, is het lastiger goed te verwoorden wat je wilt overbrengen.

• Probeer bij een lastig schakelmoment en/of stagnatie de (vermoedelijke) oorzaken zoveel mogelijk te concretiseren. Probeer met jullie zoon of dochter de reden te achterhalen, zodat deze informatie meegenomen kan worden in het gesprek.

• Is het onduidelijk waardoor het kind stagneert, vraag de school om met jullie mee te puzzelen.

• Bereid het gesprek goed voor op papier. Dan ga je rustiger het gesprek in.

• Probeer in voorbereiding op het gesprek, op papier uit te werken waar het in de kern over gaat. • Als emoties hoog oplopen, vraag of een onafhankelijke gespreksleider het gesprek mag leiden. • Bedenk van tevoren: Wat wil ik overbrengen of duidelijk maken? En hoe ga ik dat doen?

• Stel bijvoorbeeld een gespreksagenda op om het gesprek te kaderen

• Praat zoveel mogelijk in concrete voorbeelden en vanuit de ik-vorm. Ik zie… Ik hoor… Ik voel…

• Denk oplossingsgericht, wat werkt voor jullie zoon of dochter? Wat zijn de behoeften, welke ondersteuning is wenselijk en leg vooral uit waarom. 2 Ons kind heeft een leerkracht nodig die… Ons kind heeft een instructie nodig die.. Ons kind kan zelf… Wij kunnen bieden… Houd daarbij rekening met de context en de mogelijkheden van de schoolomgeving. • Wees eerlijk! Ik ben bang, ik maak me ernstig zorgen, het valt mij zwaar…

• Probeer niet te overtuigen of te bepalen wat de school moet doen. Beter kun je zeggen: ‘ Mag ik in deze een suggestie doen?’, ‘Kan ik een alternatief aanbieden?’, ‘ Staan jullie misschien open voor het volgende…? Of ‘ Zijn jullie bereid om met ons mee te denken?

• Maak van ja maar naar ja en..! Bevestig het perspectief van de school/leerkracht ook al zien jullie het anders en zet jullie perspectief ernaast in plaats van er tegenover. Soms is het heel moeilijk voor de ander (school/leerkracht) om te begrijpen hoe het autisme zich uit en wat er nodig is. Daarnaast kan het kind zich op school anders uiten dan thuis. • Als het gedrag van het kind op school anders is dan thuis, voorkom discussie! Stel hardop de vraag in het gesprek, ‘wat hebben we nodig om te begrijpen wat hier de mogelijk de oorzaak van is?’ • Vraag bij een gesprek op initiatief van de school naar: - het doel van het gesprek; - een gespreksagenda; - voldoende tijd om het gesprek goed voor te bereiden.

meer informatie zie website Inge Verstraete www.edu-support.nl