19 november 2016: Contactdag PAS Alkmaar

PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) is een onafhankelijke landelijke vereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassenen (vanaf 18 jaar) met een stoornis uit het autisme spectrum die diverse activiteiten organiseert voor deze doelgroep.

Één van deze activiteiten zijn de landelijke contactdagen waarop bezoekers op een gezellige en informele manier in contact kunnen komen met lotgenoten. Deze contactdagen worden meerdere malen per jaar op diverse plaatsen in heel Nederland gehouden en worden bezocht door mensen van verschillende leeftijden variërend van 18 t/m 65+. Zowel vanuit de regio als uit andere delen van het land.

In vervolg op de succesvolle voorgaande contactdagen in Alkmaar gehouden vanaf 2007 en die in Haarlem gehouden vanaf 2012 informeer ik u over de PAS contactdag Alkmaar op 19 november 2016, welke ik organiseer samen met een collega organisator. De plaats Alkmaar is strategisch gekozen omdat deze vanuit heel Noord-Holland goed te bereiken is. De locatie is Buurthuis De Eenhoorn (Verdronkenoord 44 1811 BG  Alkmaar).

Bijgaand treft u een informatieposter/flyer aan (in Word en PDF formaat) met meer informatie over de PAS contactdag Alkmaar op zaterdag 19 november 2016. Wij vragen u om cliënten, deelnemers en/of kennissen met een vorm van autisme op de hoogte te brengen van deze contactdag, de informatieposter op een eventueel prikbord in een wachtkamer (of andere openbare ruimte) op te hangen en/of deze informatie in een eventuele website, agenda of nieuwsbrief te vermelden en deze mail met bijlagen door te sturen naar geïnteresseerden en (andere) instellingen, woonvormen en/of afdelingen in Noord-Holland die met autisme te maken hebben.

Voor meer informatie over PAS en de activiteiten die deze vereniging verzorgt verwijs ik u naar onze website: http://www.pasnederland.nl.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de contactdag Alkmaar dan kunt u E-mailen naar contactdag.alkmaar@pasnerderland.nl.

Voor vragen over andere contactdagen of vragen over de contactdagen in het algemeen dan kunt u E-mailen naar: contactdagen@pasnederland.nl.

Wijzigingen voorbehouden kijk op de website voor de meest actuele informatie over de PAS Contactdag Alkmaar op 19 november 2016: http://www.pasnederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=893:19-november-2016-contactdag-alkmaar&catid=34:contactdagen&Itemid=55

De hierop volgende PAS contactdagen in Noord-Holland zullen plaatsvinden in 2017. De exacte datums zijn nog niet bekend maar deze zullen op de PAS website verschijnen als ze bekend zijn.

Het volledige overzicht van alle landelijke PAS contactdagen kunt u vinden op de contactdagenpagina van onze website: http://www.pasnederland.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=55

Met vriendelijke groet,

Marcel van Dasselaar Organisator en gastheer PAS contactdag Alkmaar contactdag.alkmaar@pasnederland.nl