Boek: Autisme is een geschenk Fatima de Kwant

“Houd er rekening mee dat uw kind rond zijn puberteit in een instelling moet worden geplaatst.” Dit hoorde de in Brazilië geboren Fatima de Kwant in het UMC tijdens de diagnose-bespreking van haar zoon: ernstig autisme met vermoedelijk een licht verstandelijke handicap. Na een periode van zelfmedelijden ontwikkelde zij, gesteund door instituten zoals Son-Rise en Growing Minds, een strijdplan. In dit boek wordt het overwinnen van tegenslagen beschreven en wat je met het stellen van doelen en doorzettingsvermogen kunt bereiken. Klachten die de ontwikkeling van haar zoon belemmerden, bestaan niet meer. Fatima’s persoonlijke verhaal sleept de lezer mee in een zoektocht naar het geluk van autisme.

Fatima de Kwant is journaliste, internationaal Autism Advocate en heeft het project Autimates bedacht, dat in een aantal talen informatie en inspiratie geeft aan ouders van kinderen met autisme. Fatima’s moedertaal is Portugees, maar ze spreekt ook Nederlands, Engels en Spaans. Zij volgde een groot aantal autisme-trainingen en bezocht diverse congressen over dit onderwerp. In 2015 werd in Brasilia aan haar de nationale Autisme-prijs uitgereikt voor de onbezoldigde ondersteuning die zij aan de Braziliaanse autisme-gemeenschappen geeft.