Autisme cafe bijeenkomst Berkel en Rodenrijs

Donderdag 21 januari a.s. organiseren wij in Lansingerlandeen avond met het thema: Autisme#Vergeet jezelf als ouder niet.

Het Autismecafé is een plek waar u met ouders van kinderen met autisme ervaringen kunt uitwisselen en waar u geïnformeerd wordt over ontwikkelingen op het gebied van autisme. Het Autismecafé is een landelijk initiatief van Stichting Ovaal.

Hierbij nodigen wij ouders, familieleden en andere belangstellenden uit voor een speciale avond van het Autismecafé op woensdag 21 januari 2016 van 19.30 tot 22.30 uur in Zalencentrum Rehoboth Wilhelminastraat 2, 2651 DL te Berkel en Rodenrijs. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Gastsprekers:

Kees-jan Pieper van het centrum voor Energetisch Contact waar hij coaching verzorgt. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van een magnetiseer traject om weer in je eigen kracht te kunnen gaan staan.

De Egelbloem, gespecialiseerde opvang voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Zij hebben o.a. doelen die op het thema aansluiten:

  • ouders/verzorgers de mogelijkheid bieden hun draagkracht en draaglast, wat betreft de opvoeding en begeleiding van hun kind met een autismespectrumstoornis, in balans te houden.
  • ouders/verzorgers de keus bieden hun kind met een autismespectrumstoornis thuis te laten wonen door middel van structurele, gespecialiseerde opvang buitenshuis.

Ouder van een kind met autisme die ervaringen met de Egelbloem met ons wil delen.

Myra Dijkstra leidt het gesprek , MEE en de NVA zijn deze avond ook aanwezig.

Programma

19.30 uur                    Ontvangst (koffie thee)

20.00 uur                    Thema

21.00 uur                    Pauze

21.15 uur                    Vervolg thema

22.00-22.30 uur          Informeel samenzijn

 

Wij hopen u als gast te mogen ontvangen in ons Autismecafé!

Organisatie en informatie: lansingerland@autismecafe.nl