websites werkgroep Vanuitautismebekeken

De werkgroep Vanuit autisme bekeken zet een beweging in gang om de samenleving anders naar autisme te laten kijken. Een beweging om autisme beter te herkennen en erkennen, en daarmee drempels te verlagen voor mensen met autisme om mee te kunnen doen in de maatschappij. Door te kijken vanuit het perspectief van mensen met autisme ontwikkelden wij vier websites ontwikkeld voor mensen met autisme, hun naasten en professionals om hier zelf mee aan de slag te gaan. De websites zijn door mensen met en zonder autisme ontwikkeld en getest. Ze zijn nu klaar om gebruikt te worden. Daarom brengen wij ze ook graag onder uw aandacht.

Denk aan autismevriendelijke checklisten voor gemeenten en werkgevers, rapporten zoals de 'Maatschappelijke businesscase: Levensbrede aanpak bij autisme' en 'Een kind met autisme in je gezin'. De digitale gesprekshulp voor op school of het digitale boek om autisme bespreekbaar te maken en de mooie ervaringsverhalen over het leven met autisme. Deze en nog veel meer producten en handreikingen vindt u op onze vier websites:

Autismewegwijzer: Informatie voor mensen met autisme en hun naasten op alle levensterreinen 

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) ontwikkelden wij de Autismewegwijzer. Een online wegwijzer voor mensen met autisme en hun naasten op alle levensterreinen. Ook veel van onze handreikingen zijn hier terug te vinden. De website geeft inzicht over de invloed van autisme op het dagelijks leven en helpt bij het maken van bewuste keuzes. Heeft u hulp nodig bij het bespreekbaar maken van autisme op uw werk, op de sportvereniging of binnen uw relatie? Dan kunnen de handreikingen u helpen.   De informatie in de Autismewegwijzer is gebaseerd op interviews met ervaringsdeskundigen en hun naaste omgeving, gecombineerd met recente inzichten over autisme, actuele wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de maatschappij. De basis vormt de visie dat iedere persoon met autisme zich kan ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden en met respect voor de eigen grenzen.

De Autismewegwijzer is gemaakt voor en door mensen met autisme en ouders van kinderen met autisme.     www.autismewegwijzer.nl

Wat vind ik: Overzicht van aanbod rond autisme voor mensen met autisme (of naasten) en professionals

Wat vind ik is de eerste website met producten en diensten voor mensen met autisme, die volledig op basis van crowdsourcing is samengesteld. Gebruikers kunnen aanbod aanmelden en hun ervaringen delen met andere gebruikers. Zorgaanbieders kunnen kosteloos hun diensten en producten vindbaar maken. De informatie wordt door hen zelf ingevoerd en gewaardeerd. Iedereen mag producten en diensten over autisme aan Wat vind ik toevoegen, en iedereen mag zijn of haar ervaringen over deze producten of diensten op Wat vind ik delen.

Wat vind ik heeft twee belangrijke functies:

  1. Het biedt een overzicht van producten en diensten op het gebied van autisme. Denk hierbij aan: publicaties, cursussen en methodieken, regionale en lokale organisaties, zorgaanbieder en hulpverleners, landelijke organisaties, websites, coaching, informatie en advies.
  2. Het biedt een platform waarop mensen met ervaring met producten en diensten hun mening kunnen geven. Als u ervaring heeft met een product of dienst kunt u door op de knop ‘Reactie toevoegen’ aan andere bezoekers van de website laten weten wat u ervan vindt.

Door een volledig overzicht van beschikbare producten en diensten te geven én te laten zien wat de ervaring is van gebruikers hopen we dat het kiezen van producten en diensten makkelijker wordt.    www.watvindik.nl

afbeelding watvindik
afbeelding watvindik

U aan zet: Informatiebron met handvatten voor mensen zonder autisme om te leren omgaan met autisme

De website U aan zet biedt informatie en inspiratie aan mensen in uiteenlopende functies en rollen – van politieman tot partner, van beleidsambtenaar tot werkgever. Het doel is meer interesse in en meer begrip voor mensen met autisme te realiseren, zodat zij beter kunnen meedoen in de samenleving.

U aan zet is een informatiebron met handreikingen, voorbeelden en tips voor mensen zonder autisme om beter te leren omgaan met autisme en om te leren kijken vanuit het perspectief van mensen met autisme.        www.uaanzet.nl

afbeelding u aan zet
afbeelding u aan zet

Vanuit autisme bekeken

De website Vanuit autisme bekeken is de overkoepelende informatiebron van het programma. Het geeft uitleg over het programma Vanuit autisme bekeken, dient als archief voor alle producten en video's en heeft een nieuwspagina. Daarnaast komt u via de website op de andere websites van Vanuit autisme bekeken.

De informatie van het programma is op de website Vanuit autisme bekeken verdeeld in zes levensdomeinen: diagnose, levensloopbegeleiding, onderwijs, sport, werk en zorg.

Per domein biedt de website professionals en (naasten van) mensen met autisme specifieke informatie en handreikingen. Voor het programma Vanuit autisme bekeken staat een levensbrede aanpak centraal op weg naar een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen kan functioneren. Vanuit autisme bekeken laat zien welke oplossingen goed werken voor mensen met autisme en hoe samenhang ontstaat. Voor een levensbrede aanpak is concentratie op deze zes levensdomeinen nodig.

www.vanuitautismebekeken.nl