Stichting Mama Vita zoekt bestuursleden

Ter uitbreiding van het bestuur van de stichting Mama Vita zoeken wij nieuwe betrokken en deskundige bestuursleden die onze stichting verder kunnen brengen in onze ontwikkeling.

Mama Vita is een organisatie die de veerkracht helpt versterken van moeders die te maken hebben met autisme van hun kinderen. Wij zijn ruim 5 jaar geleden gestart als vriendinnenclub en uitgegroeid tot een landelijke organisatie met 18 regio’s. In de regio en landelijk organiseren wij ontmoetingen, bijeenkomsten en trainingen voor de moeders die lid kunnen worden.

De organisatie groeit door van pioniersinitiatief naar een duurzame organisatie waarin de leden zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst, gesteund door een landelijk team vrijwilligers en een enthousiast bestuur.

Om de organisatie richting een nieuwe fase te brengen is nu belangrijk om het bestuur verder uit te breiden. Wij zoeken capabele mensen met specifieke deskundigheden en affiniteit met de wereld van autisme die ons bestuur willen versterken. Dan denken wij aan mensen met een inhoudelijke deskundigheid op het gebied van autisme maar daarnaast ook mensen die veel weten over organisatieopbouw, communicatie, fondsenwerving, juridische en management vraagstukken.

Heeft u affiniteit met het onderwerp en een bepaalde expertise en ongeveer 2 dagdelen per maand beschikbaar voor het bestuurswerk?

Stuur dan uw CV + motivatie, presentatie of een ander product om jezelf aan ons voor te stellen voor 15 oktober a.s. Mail Claudette via claudette@stichtingmamavita.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Audrey Maeder-Sahupala op 06-50 12 69 61 of Eugenia Mangana op 06-22 20 88 25.  

 Taakomschrijving bestuursleden Stichting Mama Vita

Organisatie

Stichting Mama Vita is ontstaan in 2010 als een plek voor moeders van kinderen met autisme om lief en leed met elkaar te delen. Een club vriendinnen die snapt wat je doormaakt, waar je van kunt leren en waarmee je samen op kunt komen voor je kind. Het doel is om moeders in hun kracht te zetten en te houden.  Dat mondt uit in een zo goed mogelijke begeleiding voor je kind die tegelijkertijd jou als moeder ruimte geeft om de zware opvoedingstaak aan te kunnen.

Mama Vita heeft ruim 300 leden en organiseert in het hele land bijeenkomsten. Er zijn in 18 regio’s in het land regiogroepen waarin moeders elkaar ontmoeten. De regiogroepen worden gecoördineerd door een regiomoeder. Mama Vita Vriendinnen ontvangen de nieuwsbrief en het magazine, waarin moeders hun kennis en ervaring delen. En jaarlijks zijn de Vriendinnen welkom op de landelijke Mama Vita dag. De regiomoeders komen ook jaarlijks bijeen. Mama Vita lobbyt actief voor betere begeleiding, o.a. in het onderwijs, daarbij werkt zij samen met partners .

Mama Vita is een stichting met ANBI status en kan haar werk doen dankzij de bijdragen van Mama Vita Vriendinnen, supporters (particulieren, bedrijven en serviceclubs) en fondsen.

Rol van het bestuur

Mama Vita zit in een overgangsperiode van pioniersinitiatief naar een duurzame organisatie die vooral door de leden zelf wordt geleid en waarbij het landelijk team een faciliterende functie vervuld. Er is een coördinator en een klein team vrijwilligers die de dagelijkse uitvoering van activiteiten op zich neemt. De rol van het bestuur in deze fase van de ontwikkeling van Mama Vita is toegespitst op adviseren,  meedenken, mee vormgeven en toezicht houden. Het is nog geen bestuur op afstand, maar daar gaat het wel naar toe in de toekomst. Nu is het belangrijk dat bestuursleden minstens twee dagdelen per maand beschikbaar zijn voor representatie, vergaderingen en uitwerking geven aan plannen voor de toekomst.

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de stichting, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden
Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten
Bewaken van de missie, visie en strategie van de organisatie en de voortgang het transitieproces van de organisatie;

Secretaris (vacature)

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:

Schrijven en/of ondertekenen van brieven en andere stukken namens de vereniging of stichting;
Opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen;
Maken van verslagen en notulen van de bestuursvergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
Toezicht houden op functioneren secretariaat

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de stichting. Zijn of haar taken zijn:

Toezicht houden op kasbeheer en beheer bankrekeningen;
Accorderen van bepaalde betalingen
Bewaking van uitgaven en inkomsten van de stichting
Maken van het financieel jaarverslag
Bewaken van de plannen van het bestuur aan
Organiseren van de controle op de boeken

Algemeen bestuurslid (vacature)

Het algemeen bestuurslid heeft zitting in het algemeen bestuur zonder vastgestelde bestuursfunctie. Het algemeen bestuurslid kan een bijzonder specialisme op zich nemen. Zijn of haar taken zijn:

Het algemeen bestuurslid bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid;
Het algemeen bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken;
Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.

 Functie-eisen, vaardigheden en competenties alle bestuursleden

Goede communicatieve capaciteiten.
Flexibele instelling en stressbestendig
Affiniteit met besturen en management
In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
Beschikkend over competenties die aan het bestuur bijdragen.
Beleidsmatig en conceptueel denkvermogen
Zich een duidelijke mening kunnen vormen bij bestuursbeslissingen
Kennis van en affiniteit met de wereld van autisme
Kennis van en affiniteit met het functioneren van een kleine maatschappelijke organisatie waarin betrokkenheid en het versterken van veerkracht van de leden centraal staat;
In teamverband kunnen werken.
Op basis van de eigen competenties een eigen plaats in het bestuur innemen.