Lezing De klokkenluiders functie van kinderen met label

Zeg je wel eens: “Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig iets mankeert?” Heb je wel eens het gevoel dat niet onze kinderen gek geworden zijn, maar dat de samenleving minder begripvol lijkt? Weet je dat er momenteel 17.000 kinderen thuiszitten van school en dat deze kinderen vaak een diagnose hebben?

Herken je dit en zoek je “een ander geluid”, kom dan op woensdagavond 13 april 2016 naar ’t Pakhuis in Utrecht.

Ingrid Verkuil vertelt hoe haar “thuiszittende” zoon haar spiegel werd en Gio Vogelaar vertelt hoe de kinderen waarmee hij werkte hem bewust maakten van zijn eigen onbewuste patronen! Ingrid en Gio komen langs verschillende wegen tot dezelfde conclusie: “Het belangrijkste wat een kind nodig heeft, is leren houden van zichzelf”! Zij laten je zien hoe wij dit in het huidige onderwijs- en opvoedingssysteem al generaties (onbewust!) ontmoedigen en welke kansen er liggen om dit te veranderen!

Aanvang : 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) Einde : 22.00 uur

Locatie : ‘t Pakhuis Adres : Bankastraat 116, 3531 HH Utrecht

Entreeprijs: 10 euro/studenten 5 euro, inclusief koffie en thee Reserveren vooraf is wenselijk i.v.m. de zaalbezetting.

Aanmelden kan via: giovogelaar@hotmail.com

INGRID VERKUIL – Moeder van een kind waar meerdere labels opgeplakt werden. Zij ondervond veel onbegrip vanuit de omgeving doordat haar zoon zich anders ontwikkelt dan de “norm”. Maar wat is dan “normaal”? Is hetgeen we soms als stoornis beschouwen in veel gevallen ook niet een gave? Doordat we mensen snel van een label voorzien verandert deze persoon van een mens in een klacht en een probleem en gaan we iemand vanaf dat moment ook zo behandelen. “Als moeder was ik nadat 3 scholen zich handelingsverlegen hadden verklaard heel onzeker en angstig geworden. Ik begon te piekeren. Ik was verschrikkelijk bang voor afwijzing. Die angst had ook te maken met het feit dat mijn pijnstukken uit mijn kindertijd werden geraakt.” Ingrid concentreert zich als talentcoach vanuit haar eigen praktijk GAAF KIND niet (meer) op problemen maar op de mogelijkheden van kinderen. Kinderen laten voorkeuren zien voor activiteiten of vakgebieden. De kunst is om ze daarin te vertrouwen en ze te ondersteunen bij het volgen van hun eigen kompas. ,,Ik pleit voor meer tolerantie voor kinderen/mensen die anders zijn dan de “norm”. Deze kinderen hebben ons veel te bieden. Zij bezitten kwaliteiten waar wij in de toekomst veel aan hebben, het zijn creatieve mensen die ons veel kunnen leren.” www.gaafkind.nl

GIO VOGELAAR- Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk werker op een internaatschool. Het meest heeft hij geleerd van de kinderen en jongeren met wie hij werkte. Ze hielden hem regelmatig een spiegel voor over zijn eigen soms hypocriete gedrag. Als hij hen serieus nam en aandacht had voor hun verhaal en wensen, ontstond er pas echt contact. Wat je aandacht geeft, groeit! Dus kijkt Gio vooral naar de talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Zijn wens is een liefdevolle, gezonde samenleving, zonder etiketten als ADHD, Autisme, ODD et cetera, waar iedereen de ander aanvaard zoals ie is en dat begint bij leren houden van jezelf! Als je dat kunt ga je leven in plaats van het overleven, dat we nu nog onbewust aan kinderen leren via ons huidig onderwijs- en daaraan gerelateerde opvoedingssysteem. In 2008 besloot hij dat hij niet meer kon werken op de manier die van hem verwacht werd. Nu werkt hij als zelfstandig gezinscoach, ouder- en/of jongerenbegeleider, geeft trainingen in bewustwording en diverse workshops. www.jeugdzorgvuldig.nl