verslag Thuiszitters manifestatie 1 oktober 2015

“We zijn de dialoog begonnen om tot een oplossing te komen”

Sander Dekker en Judith Mutsaers.500x272

“Kinderen die tussen wal en schip vallen”: zo noemt Juliëtte Mutsaers de thuiszitters, van wie er donderdag jongstleden een aantal met hun ouders naar Den Haag waren gekomen. Daar gingen ze in gesprek met politici, mensen uit het onderwijsveld en staatsecretaris Sander Dekker. Het ging er op Het Spuiplein behoorlijk kritisch aan toe, maar de gesprekken waren opbouwend. Juliëtte Mutsaers, initiatiefneemster van de manifestatie ‘ThuiszittersTellen’, kijkt er dan ook met een goed gevoel op terug.

“Wij vonden het een geslaagde bijeenkomst, waar we met z’n allen hard voor gewerkt hebben. Ik was vooral getroffen door de gemoedelijke sfeer. Iedereen kwam op voor eigen belangen en meningen, maar had toch ook respect voor andermans opvattingen. De eerste reacties waren ook allemaal positief, zij het met de nodige reserves.”

Waar komen die reserves vandaan?

“Het gaat om zeer knellende voorbeelden: ouders en kinderen die al heel vaak zijn vastgelopen en uitgesloten. Zij hebben vaak maar weinig vertrouwen in overheid en het onderwijsveld, omdat ze in de steek gelaten worden. Dus enige reserve is wel begrijpelijk. We vinden daarom ook dat de onderwijswetgeving echt aangepast moet worden, zodat kinderen niet meer tussen wal en schip vallen en van hun leerrecht gebruik kunnen maken. Ik hoop dat we daar samen met OCW over kunnen blijven brainstormen en ook samen naartoe kunnen werken.”

Staatssecretaris Sander Dekker wil meehelpen een oplossing te zoeken voor de thuiszitters. Wat verwacht je daarvan?

“Ik hoor graag wat de overheid kan betekenen voor de thuiszitters en hun ouders, waarvan ze er donderdag een aantal gesproken heeft. Vaak gaat het om maatwerk, maar dan moeten wel alle neuzen dezelfde kant op staan. En zolang de wetgeving nog niet is aangepast, moet je het nodige door de vingers zien in het belang van het welzijn van een kind. Ik hoop van harte dat de staatssecretaris op korte termijn iets voor hen kan betekenen. En natuurlijk ook voor al die andere kinderen die nu nog verstoken zijn van onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.”

Was de manifestatie een goed begin?

“Ik vond het in ieder geval heel prettig om met de mensen van het ministerie te werken en waardeer het dat Sander Dekker en zijn ambtenaren aanwezig waren. De kritische vragen en opmerkingen zullen zeker niet altijd makkelijk voor ze geweest zijn. Maar door open te staan voor elkaar zijn we wel een dialoog begonnen en dat is essentieel om tot een oplossing te komen.”

Als er problemen zijn bij de plaatsing van een kind op een school, is het in ieder geval goed om te weten hoe de aanmelding in z’n werk gaat. Wat moet je als ouder doen? En wat mag u van de school verwachten? In de flyer Een passende onderwijsplek vinden voor uw kind zijn in het kort de stappen van de aanmelding onder elkaar gezet.