symposium Alle talent telt

Uitnodiging/persbericht  Alle Talent telt!  PleinschoolHelder   Eindhoven

Symposium woensdag 22 april 2015 in de Lichttoren in Eindhoven

Op woensdag 22 april 2015 organiseert Pleinschool Helder een symposium over school en autisme met als titel Alle Talent telt. Docenten van de school presenteren hun onderzoek waarna deskundigen uit de wereld van vervolgopleidingen, bedrijfsleven, media en beleid in een forum hun reactie op het onderzoek geven. Doel van de dag is iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met Pleinschool Helder, meer te weten te komen over het concept van waaruit de school is opgezet en met elkaar van gedachten wisselen om tot meer inzicht in autisme te komen. Het symposium wordt voorgezeten door Ferry Vierhout, docent Nederlands op deze school.

Pleinschool Helder heeft als motto Regulier, en dan anders en is een school voor vwo-en havo leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Om op onze school te komen moet je voldoen aan de dezelfde eisen als andere kinderen plus een diagnose autisme hebt.

Bij ons krijg je hetzelfde onderwijs als elders behalve dat bij ons de klassen kleiner zijn (max 15 leerlingen), de docenten speciaal zijn geselecteerd op mentorvaardigheden, en dat didactiek en leermiddelen zijn aangepast. Indien mogelijk zet je na de 3e klas je schoolloopbaan voort op een gewone school, maar je kunt er ook voor kiezen om bij ons eindexamen te doen. Wel moeten de leerlingen zich in sociaal opzicht kunnen laten helpen. OP dit zich kunnen laten helpen concentreren wij ons in het onderwijs en de begeleiding. Op deze manier wordt geen talent gemorst, en daar gaat het om.

10.45 uur 11.00 uur     Welkomstwoord door Ingrid van Eijndhoven, directeur Pleinschool Helder.

11.00 – 11.30 Eric Bolle: “Liever lijfstraffen dan Kafka. Een dialoog over sociale vaardigheden en autisme”. Eric Bolle onderzoekt samen met zijn leerlingen of Kafka helpt autisme beter te begrijpen. Heeft Kafka inzichten op basis waarvan je autisme kunt compenseren? Hoor wat leerlingen er zelf over zeggen. Eric Bolle is docent Duits & CKV op Pleinschool Helder. 11.30 – 12.00 Michiel Klaren: Zwakke centrale coherentie en de Van Hiele niveaus. Michiel Klaren onderzoekt de vraag of de voorkeur van leerlingen met ASS voor het waarnemen van details in plaats van het geheel, invloed heeft op de stappen in het leren van wiskunde. Michiel Klaren is leraar wiskunde op Pleinschool Helder.

12.00 – 13.00   Lunch

13.00 – 14.00

Thijs van der Heijden: “Help, ik ben geslaagd! Wat nu? Over de overstap van leerlingen van

Pleinschool Helder naar het hoger onderwijs.” Thijs van der Heijden onderzoekt de vraag: hoe komt het dat de leerlingen van Pleinschool veel moeilijkheden ervaren bij de overstap van voortgezet naar hoger onderwijs? Schiet de school ergens tekort? Zijn er voor de doelgroep, naast de studievaardigheden, nog andere bekwaamheden nodig om de overstap tot een succes te maken? Op Helder is men in staat om de leerlingen aan een diploma te helpen maar de stap daarna is blijkbaar moeilijk voor hen. Wat zou de school kunnen doen om deze stap te vergemakkelijken? Thijs van der Heijden is leraar geschiedenis & maatschappijleer op Pleinschool Helder.

14.00 – 15.00 Forum. Na de onderzoekpresentaties van de docenten geven de volgende sprekers in een forum hun reactie. De leden van het forum zijn: 3 Nienke Meijer, voorzitter college van bestuur Fontys Hogescholen, Eindhoven, en lid Raad van Advies Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven (SOSE). Vanaf 13.00. Cynthia van Rijbroek, senior beleidsmedewerker Directie Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag. Perry den Brok, hoogleraar onderwijsinnovatie, Technische Universiteit Eindhoven, en lid Raad van Advies Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven (SOSE). Joep Brouwers, adjunct-directeur Brainport Development, Eindhoven. Gerrit Kroesen, hoogleraar toegepaste natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven en lid Raad van Advies Samenwerkende OMO Scholen Eindhoven (SOSE). Peter Viering, freelance journalist, schrijft voor Metro over school en autisme. 15.00 – 15.30      Thee 15.30 – 16.30 Discussie tussen de forumleden, de docenten en het publiek. 16.30-17.30 Afsluitende borrel Informatie Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Eric Bolle, e.bolle@sghetplein.nl, 040 – 2155202 Thijs van der Heijden, t.vanderheijden@sghetplein.nl, 040 – 2155202 4 Aanmelding Deelname is gratis, maar u moet zich voor 1 februari 2015 opgeven bij Marga Cornelisz, info-helder@sghetplein.nl, 040 – 2155202 Locatie Het symposium wordt gehouden in de Lichttoren in Eindhoven. Voor meer informatie zie www.igluu.nl/igluu-eindhoven