Landelijke Ouderraad wordt Ouders & Onderwijs

Landelijke Ouderraad wordt Ouders & Onderwijs Vanaf 13 mei 2015 gaat de Landelijke Ouderraad verder onder de naam Ouders & Onderwijs. Ouders & Onderwijs is dé landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen. Met de nieuwe naam is ookwww.oudersonderwijs.nl gelanceerd.

Platform van en voor ouders Onze nieuwe naam communiceert waar we voor staan: Ouders & Onderwijs, het platform van en voor ouders. Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner van de overheid en de onderwijssector en verbinder van ouders rondom het onderwijs. Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders!

Informatiepunt Ouders & Onderwijs biedt een informatiepunt voor ouders met vragen over het onderwijs en de school van hun kind. Op www.oudersonderwijs.nl vinden ouders veel informatie over basis- en voortgezet onderwijs, antwoorden op hun vragen, het laatste nieuws over onderwijs en berichten van andere ouders. De website bouwen we verder uit, onder meer met bijdragen van ouders. Daarnaast kunnen ouders terecht voor informatie via het telefoonnummer 0800-5010 en per e-mail via vraag@oudersonderwijs.nl.

Netwerkorganisatie Goed samenspel tussen ouders, school en kind draagt eraan bij dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past en bevordert zo het welzijn van kinderen. Ouders & Onderwijs wil toegankelijk, verbindend, activerend en aansprekend zijn voor alle ouders. Ouders & Onderwijs is een netwerkorganisatie van en voor ouders waarbinnen ouders, professionals en beleidsmakers de weg naar elkaar weten te vinden. De invalshoek van ouders brengen we zo onder de aandacht van onderwijsprofessionals, politiek en

beleidsmakers. Ouders & Onderwijs is de landelijke gesprekspartner van ouders voor de politiek, het ministerie van OCW en de onderwijssector. Daarvoor benutten we overleg en contacten met (specifieke) ouderorganisaties en oudergroepen. Ouders & Onderwijs verbindt deze actieve en georganiseerde groepen ouders en ondersteunt hun activiteiten. Door middel van enquêtes en polls raadplegen we ouders over uiteenlopende onderwerpen.

Ouders & Onderwijs nodigt iedereen – organisaties en individuen - van harte uit een bijdrage te leveren aan het versterken van ouders rondom het onderwijs. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ouders & Onderwijs maakt zich hier sterk voor- vandaag en in de toekomst.

Verzoek Wij waarderen het zeer wanneer u uw collega's en achterban ook over onze nieuwe naam en website op de hoogte brengt. Wilt u eventuele verwijzingen naar de Landelijke Ouderraad, bijvoorbeeld op uw organisatiewebsite, vervangen door Ouders & Onderwijs en een verwijzing naar www.oudersonderwijs.nl? Alvast bedankt hiervoor!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Hulsen,peter.hulsen@oudersonderwijs.nl of 06-11882660.

ce9e334f-e3ef-498e-a657-ed4d10c1abbf