enquete voor gespecialeerde professionals verlengd tot 5 juli

Enquête voor gespecialiseerde professionals verlengd tot 5 juli. 
View this email in your browser
Vragenlijst voor gespecialiseerde professionals. De vragenlijst is opgesteld door Het Kwaliteitsregister autisme in samenwerking met de NVA en Stichting Register Instituut. Unsubscribe from this list.
Vooral zelfstandige ondernemer vraagt om meer tijd. De ontwikkelingen rond het PGB en de transitie van drie beleidsterreinen naar de gemeente zorgen er voor dat vooral ZZP het druk hebben met werkzaamheden die niet direct hun cliënten betreffen. Bij hen is grote belangstelling voor de enquête en de gratis proef audit voor het Kwaliteitsregister autisme. Daarom wordt de enquête met één maand verlengd tot 5 juli.

In de afgelopen maand zijntwee certificaten uitgereikt. Deze professionals zijn aan het Kwaliteitsregister autisme toegevoegd. Een aantal professionals voldeed niet aan de norm of trok zich voortijdig terug.