Filmportret Min van Volksgezondheid Vanuit Autisme Bekeken

http://youtu.be/hF8c1Ro2Ogw  Wij wensen jullie speciale dagen toe met helder zicht op je doelen voor het nieuwe jaar!

 

 Graag geven Robin en ik jullie wat mee voor reflectie en wellicht ook voor actie. Vanaf deze week maken Robin en ik onderdeel uit van een landelijke mediacampagne van de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken. Deze werkgroep is ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en heeft linken met het Ministerie van Onderwijs. Er staat nu een filmportret van ons op YouTube. Via onderstaande link kun je het filmportret (ruim 3 minuten) bekijken. De doelgroepen van de campagne zijn vooral

 

  • jongeren met een havo/vwo/gymnasium denkniveau (primair met een vorm van hoge intelligentie autisme/Asperger en hun klasgenoten) vanaf circa 12 jaar
  • hun docenten, decanen, zorgcoördinatoren en schoolbesturen
  • samenwerkingsverbanden in onderwijs
  • zorg / wijkteams, artsen, orthopedagogen, familieleden van de jongeren en begeleiders, zowel professioneel als wijkteams, mantelzorgers/buren e.d.
  • pers, sociale media

 

 De boodschap die Robin en ik vooral belangrijk vinden, is dat iedere jongere anders is en andere mogelijkheden en unieke talenten heeft. En zich daarmee ook maximaal mag ontplooien vanuit die neurodiverse eigenschappen. En dat we als mens niet alleen in het bestaande systeem moeten invoegen, maar dat het bestaande systeem zich ook kan voegen om hen heen die net iets meer van ons nodig hebben dan anderen om te kunnen floreren. Dat vraagt van ons als omgeving flexibel meebewegen, lef hebben om het net wat anders aan te pakken. En om de beleidsruimte op te zoeken of op te rekken en vooral om door te zetten als het even moeilijk is. Dit omdat je je verdiept hebt in hoe de omgeving kan werken en hoe jij daar een stevige plek in kunt helpen verwerven voor wie dat nodig heeft.

 

 We voelen ons ook wel kwetsbaar met dit zeer persoonlijke filmpje, maar we voelen ons sterk genoeg om dit toch dit inkijkje in ons leven te kunnen geven. Bewust noemen we nergens Robin zijn achternaam, geboortedatum, de naam van de school of onze woonplaats. Wij stellen het zeer op prijs als jullie het filmpje, b.v. via je sociale media, willen delen met respect voor Robin zijn privacy.

 

 Van groot belang vinden we ook het naschrift van het filmportret waarin we aangeven dat Robin uit de diagnose, medicatie en begeleiding is gegroeid. Afgelopen week was er nog een mooie documentaire op tv waarin een Engelse hoogleraar aangaf dat je een diagnose kunt uitzetten op een lineaal en dus ook over de grens van de feitelijke diagnose kunt gaan naar geen diagnose. Dat is gebeurd nu, dankzij Robin zijn oefenen. Wij hebben exact dezelfde formulieren door dezelfde mensen laten invullen voor de herdiagnose. En dezelfde specialist heeft die beoordeeld, dus de informatie is objectief. Het bevestigt ook de b.v. door Martine Delfos benoemde vertraagde ontwikkeling die je dus geleidelijk aan kunt inlopen. Ontwikkeling stopt nooit.

 

 Robin wil jongeren als hij aanmoedigen om door te zetten, ook al is hun situatie misschien lastig nu omdat ze thuis zitten, of het onderwijs nog niet passend genoeg is. Er zitten nu nog veel te veel jongeren thuis of volgen voor hen nog niet passend onderwijs. Ik wil graag politiek, ministeries, maatschappelijk middenveld en (technische) bedrijven aanmoedigen om nog meer dan nu te zien welke bijzondere talenten er zijn. Jullie snappen onze kerstboodschap en wens voor 2015: bevorder – voor zover je daar kans toe ziet! - eerlijke ontplooiingskansen voor alle jongeren! (en fijn als je onderstaande link wil delen!).

 

 Mede namens Robin,

Monique J. van Eijkelenburg

m 06 26440012

 

@ZorgzaamWerkDjump!

 

Zie http://youtu.be/hF8c1Ro2Ogw

en voor wie zich er nog meer in wil verdiepen, zie ook: www.autipassendonderwijsutrecht.nl en www.stichtingmamavita.nl