Mbo-opleidingen weren leerlingen met een beperking

Jaarlijks worden tientallen studenten met psychische of lichamelijke beperkingen niet toegelaten tot een mbo-opleiding. Zorgstudenten die wel zijn aangenomen, krijgen lang niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit blijkt uit een rondvraag van de Volkskrant onder studenten, ouders, juristen en andere betrokkenen.

Noodgedwongen thuis studeren  

Vorig jaar verving het zogeheten passend onderwijs het systeem van leerlinggebonden budgetten - of 'rugzakjes' - waaruit tot dan toe speciale zorg werd gefinancierd. Sindsdien ontvangen de scholen de budgetten voor zorgleerlingen en zijn zij verantwoordelijk voor ondersteuning.

Kinderombudsman Marc Dullaert uitte onlangs forse kritiek op de 'overhaaste' invoering van passend onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook uit het mbo klinken verontrustende signalen, zegt Dullaert. 'Van verschillende kanten hoorde ik dat jongeren met leerproblemen geen goede begeleiding krijgen. Wat ontbreekt is gerichte, persoonlijke aandacht: een jongere wordt niet aangesproken op wat hij of zij kan.'

Ook Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) signaleert dat het niet overal goed gaat. Er kwamen dit kalenderjaar 188 klachten binnen die direct of indirect met passend onderwijs te maken hadden. 53 gingen er over gebrekkige begeleiding van zorgstudenten, de rest over leerlingen die om uiteenlopende redenen niet voor een opleiding werden aangenomen of over de strenge intakeprocedure.

Wat ontbreekt is gerichte, persoonlijke aandacht: een jongere wordt niet aangesproken op wat hij of zij kan

Kinderombudsman Marc Dullaert

Verzwijgen

Een blind meisje werd geweigerd bij een opleiding juridische dienstverlening uit vrees dat zij meer hulp nodig zou hebben dan de school kan bieden

Jeroen Veltheer, oprichter van het Netwerk Ouderinitiatieven en vader van een dochter die aanspraak maakt op passend onderwijs, heeft 'sterk de indruk dat er in het mbo nauwelijks iets aan passend onderwijs gedaan wordt'. Zijn organisatie verzamelde deze zomer twintig verhalen van kinderen die vanwege een beperking niet werden aangenomen op een mbo-opleiding.

Eén van de verhalen betreft een meisje dat door een hersentumor bijna blind werd. Ze werd geweigerd bij een opleiding juridische dienstverlening uit vrees dat zij meer hulp nodig zou hebben dan de school kan bieden. Andere studenten werden wel aangenomen, maar krijgen niet de zorg die bij de intake is beloofd, zegt JOB-bestuurslid Aleksandr Stommels. 'Vervolgens moeten die studenten alsnog van school af.' Ook hoort hij geluiden van jongeren en ouders die problemen verzwijgen uit angst niet te worden aangenomen.

Beroep

Soms blijkt dat jongeren, ook die met een beperking, irreële verwachtingen hebben

De MBO Raad weerspreekt dat er onduidelijkheid is over de zorgplicht van scholen. 'Zij moeten jongeren in opleidingen plaatsen die passen bij hun talenten en de meeste kansen bieden op een diploma en een passende plek op de arbeidsmarkt', zegt een woordvoerster. Dat betekent volgens haar dat niet iedereen kan worden aangenomen. 'Soms blijkt dat jongeren, ook die met een beperking, irreële verwachtingen hebben. Als bij de intake blijkt dat de mogelijkheden in het gekozen beroep te beperkt zijn, bieden ze deze jongere een alternatief.'

Het ministerie zegt zich niet te herkennen in het beeld dat scholen geen werk maken van passend onderwijs. 'Maar er is altijd ruimte voor verdere verbetering', laat minister Jet Bussemaker via haar woordvoerster weten. De minister wil dat scholen ouders daarom meer betrekken als wordt afgesproken wat een student nodig heeft om een opleiding tot een goed einde te brengen. Ook werkt zij aan een wet die studenten het recht geeft om te worden toegelaten tot een mbo-opleiding. 'Het is onaanvaardbaar als jongeren om onduidelijke redenen niet aan een opleiding kunnen beginnen.'

Noodgedwongen thuis studeren

Reportage Passend onderwijs

REPORTAGEAls je pdd-nos hebt, zoals Lisa, is ondersteuning op school geen luxe. Bij de invoering van het 'passend onderwijs' viel die steun voor haar weg. De verrassende oplossing: niet naar school.

Een alledaags klaslokaal is het niet. Tussen de open keuken en de woonkamer staat een eettafel met daarop een met rode rozen gedecoreerd kleed. Op de bank ligt een zwarte kat die zo nu en dan overeind komt om uit zijn bak te eten.

Toch rondde Lisa (19) hier, in dit Amsterdamse rijtjeshuis, haar mbo-opleiding assistent accountancy af. Een noodgreep, want het ROC van Amsterdam, waar zij stond ingeschreven, wist zich geen raad met deze student met pdd-nos, een autistische stoornis. En dus hielp haar vader, die wiskunde heeft gestudeerd, haar aan de keukentafel met rekenen en haar moeder met taal. Voor andere vakken schakelden ze bijklussende studenten in.

Met het afschaffen van het rugzakje raakte Lisa ook haar begeleidster kwijt

Deze zomer uitte de Kinderombudsman stevige kritiek op de invoering, nu een jaar geleden, van het 'passend onderwijs'. De leerlinggebonden financiering - 'rugzakjes' - waaruit speciale zorg werd gefinancierd, werden toen overgeheveld naar schoolbesturen. Volgens de ombudsman is voor maatwerk sindsdien nauwelijks ruimte en laat de communicatie met kinderen en ouders te wensen over.

De Kinderombudsman sprak destijds over het basis- en voortgezet onderwijs, maar Lisa ondervond het gebrek aan maatwerk ook in het mbo aan den lijve. In het eerste jaar van haar opleiding kon zij nog terecht bij een ambulant begeleidster, afkomstig van een regionaal expertisecentrum en betaald uit Lisa's rugzakje. Lisa zag haar wekelijks, en vertelde het haar als ze moeite had mee te komen of als ze niet lekker in haar vel zat. Met het afschaffen van het rugzakje raakte Lisa ook haar begeleidster kwijt. Voortaan kon zij voor vragen terecht bij een van haar docenten, die ter voorbereiding op cursus was geweest.

Dat was geen succes, zegt Lisa's moeder, Renske Luca. 'De docente zei dat Lisa maar naar haar toe moest komen als er iets aan de hand was. Dat moet je juist niet doen bij iemand met autisme. Ze heeft regelmaat nodig. Uit zichzelf zegt ze het niet als er iets aan de hand is.' Om nog maar te zwijgen van het onafhankelijke aanspreekpunt dat zo verloren ging.

Overeenkomst

Ik had dat nog nooit gehad, dat ik na de vakantie echt niet meer naar school wilde

Lisa's schoolprestaties gingen er niet op vooruit. Ze sliep slecht, had steeds hoofd- en buikpijn. Haar medestudenten vonden haar maar raar en ze had het gevoel dat ze bij niemand meer terecht kon. Na de herfstvakantie bleef ze een maand thuis. Haar ouders stuurden haar naar een psychologe omdat ze signalen van een depressie vertoonde. 'Ik had dat nog nooit gehad, dat ik na de vakantie echt niet meer naar school wilde', zegt Lisa.

Niet veel later kwam de ombudsman van het ROC van Amsterdam met een oplossing waar nog niemand aan gedacht had. Lisa was de 18 gepasseerd, zei hij, en mocht dus thuis haar opleiding afmaken. De school was daar niet blij mee, maar ging akkoord toen Lisa's psychologe vertelde dat ook zij zich ernstig zorgen maakte. In alle haast werd een provisorische overeenkomst opgesteld.

Een woordvoerster van ROC van Amsterdam laat weten dat 'hier sprake was van de overgang van 'een rugzakje' naar passend onderwijs. Onder het vorige regime was een handelingsplan opgesteld. Aan die oude afspraken kon binnen de regelingen van het passend onderwijs niet meer worden voldaan.'

Netwerk

MBO opleidingen weren studenten met een beperking, lees hier het nieuwsbericht

Lisa bleek niet de enige die het zwaar had op het mbo. Via Twitter en ouderplatforms kwam haar moeder in contact met ouders uit heel het land wier kinderen met een beperking op het mbo maar moeilijk mee komen. Ook zij gaven te kennen dat hun kinderen het zwaar hadden op de chaotische mbo-scholen.

Onder hen Jeroen Veltheer, vader van een 21-jarige dochter met pdd-nos en adhd die in Groningen een designopleiding op niveau mbo-3 volgt. Aanvankelijk begon zij aan een bouwkunde-opleiding op een hoger niveau. Na drie maanden kregen haar ouders een ernstig telefoontje. Of ze op school wilden langskomen.

'Daar zaten vijf mensen om ons te vertellen dat het echt niet ging', herinnert Veltheer zich. 'Ze moest weg, zeiden ze. Ze volgde de instructies van docenten niet goed op. Er was in die periode ook iets gebeurd waar ze het erg moeilijk mee had. Dus ze moest eerst haar leven maar op orde krijgen.'

Veltheer richtte het Netwerk Ouderinitiatieven op en verzamelde deze zomer de verhalen van leerlingen uit heel het land die voor een opleiding geweigerd werden

Toen zijn dochter nadat ze een half jaar thuis had gezeten aan een nieuwe opleiding begon, besloten haar ouders haar ondersteuning deels in eigen hand te nemen. Veltheer: 'We helpen haar nu bijvoorbeeld flink met werkstukken, die zij elk blok zelfstandig moet plannen en maken. Het is op dit moment te veel gevraagd om haar dat over zo'n lange periode helemaal alleen te laten doen.'

Veltheer richtte het Netwerk Ouderinitiatieven op en verzamelde deze zomer de verhalen van leerlingen uit heel het land die voor een opleiding geweigerd werden, als input voor een nog lopend onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

Voor Lisa bleek thuis verder leren de beste beslissing die ze had kunnen nemen, zegt zij aan de keukentafel. In juni heeft ze ze haar mbo-diploma gehaald. Ze had er twee jaar voor nodig, terwijl er drie voor stonden. Inmiddels volgt ze een cursus belastingassistent. Daarna wil ze de hbo-opleiding belastingconsulent gaan volgen. Het is soms best aanpoten, die nieuwe studie, zegt ze, 'maar ik doe mijn best'.

De naam Lisa is uit privacyoverwegingen gefingeerd.

PERSBERICHT – De marktwaarde van de thuisblijfouder

 

€72.297,78 per jaar zou de thuisblijfouder verdienen als deze een aangepast salaris zou krijgen voor alle dagelijkse werkzaamheden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Viking dat is uitgevoerd onder 700 Nederlandse en Vlaamse thuisblijfouders.

Thuisblijfouders gaven aan gemiddeld 91 uur per week aan het werk te zijn. Dat is meer dan het dubbele van een 40-urige werkweek!

Natuurlijk vertaalt de waarde van liefde zich niet in een salarisstrookje. En natuurlijk werkt de formeel werkende ouder ook hard. Maar in deze tijd waar men ogenschijnlijk zelfwaarde sterk verbindt met hun werk, is het misschien interessant om eens te kijken wat de marktwaarde van thuisblijfouders is volgens het financiële systeem.

In dit onderzoek vergelijken we thuisblijfouder zijn met het runnen van een startende onderneming. Als echte zelfstarter ben je alles en iedereen tegelijk. Je hebt geen vakantiedagen, kan geen ziekteverlof opnemen en er is geen dertiende maand. Bakkenvol met liefde stop je in je werk.

Project management

Als multitasking project manager pur sang organiseert ze alles om de kinderen heen. Ze werkt onregelmatige uren, kookt regelmatig voor een klein leger (aan vriendjes en vriendinnetjes), organiseert vaak kleine evenementen, etc. De uren die ongeregistreerd thuis gemaakt worden, zijn van meerwaarde.

Waardering

Beatrijs Hofland is thuisblijfmoeder van vier kinderen tussen de drie en elf. Tussendoor werkte ze in de geestelijke gezondheidszorg, maar na haar vierde kind besloot ze fulltime moeder te worden. "Het is juist die waardering die belangrijk is. Niet alleen voor thuisblijfmoeders, maar voor iedereen. Stel je voor dat je werk verricht waar niemand zijn waardering voor uitspreekt... Nou dan moet het uit je tenen komen."

"Je moet je realiseren dat de zorg voor kinderen belastender is dan de zorg voor dingen. Je moet altijd voor ze klaarstaan en alert zijn. Er wordt continue een beroep op je gedaan. Verzorgen is opvoeden en dan kan je dus niet de deur achter je dichttrekken zoals dat op kantoor wel kan. Het is continue en dat is wat het zo zwaar maakt."

Noot voor de redactie:

Omdat in het gros van de gevallen de thuisblijfouder een moeder is, spreken we in dit artikel over 'ze' en mama. Maar het onderzoek erkent dat er ook mannen zijn die de zorg van de kinderen in het dagelijks leven op zich nemen. Vandaar dat de werktitel thuisblijfouders is en het een salaris representatief is voor zowel mama als papa.

We willen vooropstellen dat wij als bedrijf niet pleiten voor een wettelijke invoering van een salaris voor thuisblijfouders. Werkende ouders willen we niet in diskrediet brengen. Iedere ouder werkt hard voor zijn kind.

Viking's klantenkring bestaat uit bedrijven in de MKB-sector, van zzp'er tot middelgrote organisaties, van thuiskantoren tot grote bedrijven. We besloten simpelweg om een uitstapje te maken naar het 'thuiskantoor' van de thuisblijfouder. Waar houdt mama (of soms ook papa) zich in een week zoal mee bezig? En welke marktwaarde zou het financiële systeem ze toerekenen als ze voor alle wekelijkse taken een aangepast salaris kregen?

Uitleg bij de cijfers:

We hebben de gemiddelde leeftijd van de kinderen (6jr) gehanteerd als ervaringsniveau. Daarnaast hebben we de loonwijzer gehanteerd om te bekijken wat de specifieke beroepen met die jaren ervaring gemiddeld verdienen. Omdat mama's geen vakantie kennen, hebben we de weeksalarissen maal 52 vermenigvuldigd om het totale jaarsalaris vast te stellen.

Voor meer informatie kun u contact opnemen met:

Saskia Roskam

saskia.roskam@searchlaboratory.com

Oriëntatiedagen ouderschap autisme

Als je kind autisme heeft, is het opvoeden en het gezinsleven niet altijd zo vanzelfsprekend. Tijdens de oriëntatie dagen word je geholpen om na te denken over hoe jij in jouw gezin dingen wil aanpakken. Het is geen cursus, want niemand kan jou vertellen hoe het MOET. Het is wel een dag waarop je geholpen wordt jouw eigen KEUZES te maken. We werken op basis van ervaringen van andere ouders.

Voor wie?   Zo’n dag is interessant voor ouders van een kind met autisme. Je kunt alleen komen. Als je partner mee wil komen is dat natuurlijk extra waardevol.

Wat levert het op?    We werken in de loop van de dag toe naar jouw eigen plan. Dat neem je mee naar huis. Er staan dingen in over bijvoorbeeld:

 • hoeveel structuur wil ik bieden?
 • zal ik voor mijn kind met autisme andere regels maken dan voor mijn andere kind(eren)?
 • hoe zal ik het aanpakken als ik op bezoek ga bij opa en oma?
 • zal ik blijven werken?
 • hoe ga ik ermee om als mijn partner de zorg heel anders ziet dan ik?
 • welk type hulp wil ik inschakelen?

Praktisch   Wil je meedoen met een oriëntatie dag? De eerste dag is op zaterdag 21 november in Utrecht.

De kosten zijn € 85,- per persoon. Als jullie als ouders samen komen betalen jullie samen € 150,-.

Inschrijven of plannen van een andere dag neem hiervoor even contact met Willeke op: willeke@visao.nu

Nieuwe oriëntatie dagen moeten nog gepland worden.

Mail Willeke van den Hoek als je een oriëntatie dag bij jou in de buurt wil hebben. Het helpt dan als je al een groepje ouders bij elkaar hebt.

willeke@visao.nu         telnr 06-41889131

De  oriëntatie dagen zijn gebaseerd op een rapport. In dit rapport vind je heel veel ervaringsdeskundigheid van 75 ouders met een kind met autisme. Wil je het rapport digitaal ontvangen? Mail dan naar Willeke, zij stuurt het je toe.

 

ervaringen van achter de voordeur

De stichting Vanuit Autisme Bekeken heeft rapport 'Levensbrede aanpak bij autisme' gepresenteerd.

06-10-2015 20:41 LEZERSNIEUWS Door: Monique van der Lans (Monique is regiomoeder van Mama Vita Oosterbeek)

In heel Nederland hebben ervaringsdeskundigen dit document aangeboden aan hun gemeente. Wethouder Hermine van den Berg nam namens de gemeente Renkum het rapport in ontvangst uit handen van Monique van der Lans. Monique is inwoonster van de gemeente Renkum en heeft een zoon met autisme.

Monique van der Lans: "Het rapport laat zien dat een levensbrede aanpak een gemeente veel kan opleveren, vooral als het gaat om participatie en een prettig leefomgeving voor mensen met autisme. Het rapport laat ook zien waar deze positieve effecten te behalen zijn. 'Levensbreed' slaat daarbij zowel op de samenhang tussen de levensdomeinen (zorg, school, werk, relaties, vrije tijd, participatie) als op de continuïteit van ondersteuning door de jaren heen. De levensbrede aanpak geeft mensen de kans om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen, passend bij de eigen capaciteiten."

Wethouder Hermine van den Berg: "Als gemeente Renkum willen wij graag een autismevriendelijke gemeente worden. Daarbij vind ik het belangrijk dat initiatieven niet alleen vanuit de gemeente komen, maar ook vanuit inwoners. Ik vind het dan ook goed om te zien dat dit rapport breed gedragen wordt. Daarbij onderschrijf ik het belang van een levensbrede aanpak. Sterker nog, ons Sociaal Team gaat werken met levensloopbegeleiding: ondersteuning in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden en met speciale aandacht voor grote en kleine veranderingen die zich in de loop van het leven voordoen."

“We zijn de dialoog begonnen om tot een oplossing te komen”

Sander Dekker en Judith Mutsaers.500x272

“Kinderen die tussen wal en schip vallen”: zo noemt Juliëtte Mutsaers de thuiszitters, van wie er donderdag jongstleden een aantal met hun ouders naar Den Haag waren gekomen. Daar gingen ze in gesprek met politici, mensen uit het onderwijsveld en staatsecretaris Sander Dekker. Het ging er op Het Spuiplein behoorlijk kritisch aan toe, maar de gesprekken waren opbouwend. Juliëtte Mutsaers, initiatiefneemster van de manifestatie ‘ThuiszittersTellen’, kijkt er dan ook met een goed gevoel op terug.

“Wij vonden het een geslaagde bijeenkomst, waar we met z’n allen hard voor gewerkt hebben. Ik was vooral getroffen door de gemoedelijke sfeer. Iedereen kwam op voor eigen belangen en meningen, maar had toch ook respect voor andermans opvattingen. De eerste reacties waren ook allemaal positief, zij het met de nodige reserves.”

Waar komen die reserves vandaan?

“Het gaat om zeer knellende voorbeelden: ouders en kinderen die al heel vaak zijn vastgelopen en uitgesloten. Zij hebben vaak maar weinig vertrouwen in overheid en het onderwijsveld, omdat ze in de steek gelaten worden. Dus enige reserve is wel begrijpelijk. We vinden daarom ook dat de onderwijswetgeving echt aangepast moet worden, zodat kinderen niet meer tussen wal en schip vallen en van hun leerrecht gebruik kunnen maken. Ik hoop dat we daar samen met OCW over kunnen blijven brainstormen en ook samen naartoe kunnen werken.”

Staatssecretaris Sander Dekker wil meehelpen een oplossing te zoeken voor de thuiszitters. Wat verwacht je daarvan?

“Ik hoor graag wat de overheid kan betekenen voor de thuiszitters en hun ouders, waarvan ze er donderdag een aantal gesproken heeft. Vaak gaat het om maatwerk, maar dan moeten wel alle neuzen dezelfde kant op staan. En zolang de wetgeving nog niet is aangepast, moet je het nodige door de vingers zien in het belang van het welzijn van een kind. Ik hoop van harte dat de staatssecretaris op korte termijn iets voor hen kan betekenen. En natuurlijk ook voor al die andere kinderen die nu nog verstoken zijn van onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.”

Was de manifestatie een goed begin?

“Ik vond het in ieder geval heel prettig om met de mensen van het ministerie te werken en waardeer het dat Sander Dekker en zijn ambtenaren aanwezig waren. De kritische vragen en opmerkingen zullen zeker niet altijd makkelijk voor ze geweest zijn. Maar door open te staan voor elkaar zijn we wel een dialoog begonnen en dat is essentieel om tot een oplossing te komen.”

Als er problemen zijn bij de plaatsing van een kind op een school, is het in ieder geval goed om te weten hoe de aanmelding in z’n werk gaat. Wat moet je als ouder doen? En wat mag u van de school verwachten? In de flyer Een passende onderwijsplek vinden voor uw kind zijn in het kort de stappen van de aanmelding onder elkaar gezet.

 

 

VANWEGE HET AANTAL VERWACHTE DEELNEMERS IS DE LOKATIE GEWIJZIGD NAAR HET SPUI PLEIN!!!! Op de website www.thuiszitterstellen.nl vind je informatie over de thuiszitters manifestatie op donderdag 1 oktober 2015 op het SPUI Plein in Den Haag. Het is de bedoeling dat die dag zo veel mogelijk thuiszitters, samen met hun ouders/verzorgers naar het Plein komen. Dan kunnen we alle thuiszitters tellen! Op deze manier komen thuiszitters in Nederland voor iedereen, maar vooral voor onze overheid beter in beeld. Neem even de tijd om deze site te bekijken. Ben je eenThuiszitter? Vul dan de vragenlijst in! Samen kunnen we zo werken naar een beter onderwijssysteem voor jou en alle andere kinderen in Nederland.

In Nederland gaan tussen de 8.000 en 16.000 kinderen niet naar school. Allemaal kinderen die wel recht hebben op passend onderwijs volgens het “Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind” (IVRK). Maar desondanks thuiszitten. In dit verdrag staan twee artikelen die direct betrekking hebben op onderwijsrecht: Artikel 28 Onderwijs: "Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen." Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen: "Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen alle volken en groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen inzicht op te richten met inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde minimumnormen voor alle scholen." In Nederland hebben we de leerplichtwet. Deze wet beschrijft dat ieder kind vanaf 5 jaar ingeschreven moet staan bij een school en deze school ook regelmatig moet bezoeken totdat het een startkwalificatieheeft behaald. Onze Nederlandse wetgeving regelt niet het recht op onderwijs. Omdat dit niet goed is beschreven worden de rechten van kinderen onvoldoende beschermd en kampt Nederland met een enorm groot aantal thuiszitters. Dit aantal lijkt de laatste jaren explosief te stijgen. Het precieze aantal thuiszitters is niet bekend omdat gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen, gemeentes, Ingrado (Vereniging van Leerplichtambtenaren), overheid etc. niet optimaal is. Signalen vanuit het veld geven aan dat het aantal thuiszitters sinds de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 enorm is gestegen. Onze overheid heeft tot op heden geen inzicht kunnen geven aan haar burgers wat het precieze aantal is. Daar gaan we de overheid een handje mee helpen. Daarom hebben ouders van thuiszitters hun krachten gebundeld, deze website gemaakt en zijn zij in voorbereiding van een Thuiszitters Manifestatie op 1 oktober 2015 op het Plein in Den Haag. We willen zoveel mogelijk thuiszitters en hun ouders vragen om met ons samen te komen op 1 oktober 2015, om de overheid te laten zien hoe groot het probleem van thuiszitters is. Als we allemaal komen kunnen we ThuiszittersTellen! Het zal een gezellige dag worden. Wil je ook komen? Houd dan deze website in de gaten. Telkens als er nieuws is dan zal dit bekend gemaakt worden. Als je de vragenlijst invult en je mailadres achter laat zullen we je met de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook kunnen we met de gegevens die je via de vragenlijst aanlevert een rapport opmaken en de problemen rondom  thuiszitters in kaart brengen. Dit rapport willen we aanbieden aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. We kunnen dit alleen organiseren met financiële ondersteuning van jullie. Daarom vragen we je om lid te worden van Ouderkrachtvoortkind.nl. Een oudercoöperatie door en voor ouders/kinderen. De link naar inschrijving voor lidmaatschap (slechts  € 10 per jaar) vind je hier:http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/registreren/ Zie ook de pagina: Ouderkracht voor 't kind Daarnaast zijn we op zoek naar sponsors (groot en klein). Draag je ons een warm hart toe? Dan zijn we blij met iedere donatie. Al het geld dat we ontvangen zal besteed worden aan de manifestatie en de thuiszitters. Donaties kunt u doen op bankrekening  NL69 ABNA 0522123649 t.n.v. Stichting Derdengelden Targetmedia onder vermelding  van ThuiszittersTellen.nl Namens de ouders van thuiszitters,

Juliëtte Mutsaers (initiatiefneemster)

flyer thuiszitters

NSGK Jongerencoaches helpen jongeren met hun toekomstplannen  (persbericht juni 2015)  

Sinds enkele maanden zijn er NSGK Jongerencoaches uit het hele land actief om jongeren met een beperking te ondersteunen bij hun toekomstplannen. Wie meer uit zijn leven wil halen, zal er eerst achter moeten komen wat hij/zij precies wil en kan. Dat is best lastig, zeker met een handicap. Jongeren hebben nu de mogelijkheid om dat samen met een NSGK Jongerencoach te onderzoeken. Een coach kan hen ook helpen om knopen door te hakken en stappen te zetten die bij hen passen. De eerste twaalf coaching trajecten zijn gestart en de ervaringen zijn positief.

Hoe werken de NSGK Jongerencoaches?

Na aanmelding bij NSGK Jongerencoach wordt een coach gezocht die dicht in de buurt woont van de jongere. Tijdens een kennismakingsgesprek bekijken de jongere en de coach of ze samen aan het werk willen. Als het klikt, volgt een nieuwe afspraak en bespreken zij hoe de samenwerking er uit zal gaan zien. De wensen en mogelijkheden van de jongere staan daarbij uiteraard centraal.

De methodiek die de rode draad vormt in de coaching is Persoonlijke Toekomstplanning; een positieve manier die helpt om meer inzicht te krijgen in vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe organiseer ik dat? En wij kan mij daarbij helpen?

Kijk voor meer informatie op www.nsgk.nl/jongerencoach.

 Wie zijn de NSGK Jongerencoaches?

De dertig NSGK Jongerencoaches zijn vrijwilligers die zich betrokken voelen bij jongeren en een training hebben gevolgd in het maken van een persoonlijk toekomstplan. Er zijn NSGK Jongerencoaches in heel Nederland. Mannen en vrouwen, jong en wat ouder. De coaches hebben heel wat bagage om jongeren te begeleiden: ervaringsdeskundigheid, ervaring in het onderwijs, de zorg en/of als coach en de ambitie om jongeren in hun kracht te zetten.

Waarom een NSGK Jongerencoach?

Volwassen worden gebeurt met vallen en opstaan. Risico’s nemen, succes hebben en mislukken: het helpt om te ontdekken wat we willen en kunnen. Maar met een handicap of chronische ziekte werkt dat vaak anders. Jongeren met een beperking botsen in hun groei naar volwassenheid met regelmaat tegen het harde plafond van overbescherming, voorgekookte oplossingen en lage verwachtingen. Dat belemmert hen om uit te groeien tot de persoon die zij werkelijk zijn. Met het project NSGK Jongerencoach krijgen jongeren met een beperking tussen circa 12 en 25 jaar de kans om hun ambities te ontdekken en waar te maken.

 Wat is NSGK

NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Met de hulp van donateurs en vrijwilligers ondersteunen wij jaarlijks honderden projecten die hen helpen om zo volwaardig mogelijk te leven. Zie ook www.nsgk.nl

 Meer informatie

Kijk op www.nsgk.nl/jongerencoach of neem contact op met Gigi Dingler, projectleider NSGK Jongerencoach, e-mail: contact@gigidingler.nl, telefoon: 06 - 421 56 446.

PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) is een onafhankelijke landelijke vereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassenen (vanaf 18 jaar) met een stoornis uit het autisme spectrum die diverse activiteiten organiseert voor deze doelgroep.
Één van deze activiteiten zijn de landelijke contactdagen waarop volwassenen met een autisme spectrum stoornis op een gezellige en informele manier in contact kunnen komen met lotgenoten. Deze contactdagen worden meerdere malen per jaar op diverse plaatsen in heel Nederland gehouden en worden bezocht door mensen van verschillende leeftijden variërend van 18 t/m 65+ uit zowel de regio als andere delen van het land.
In vervolg op de succesvolle voorgaande contactdagen in Alkmaar gehouden vanaf 2007 en die in Haarlem gehouden vanaf 2012 informeer ik u over de contactdag Haarlem op 25 juli 2015, welke ik organiseer met een mede-organisator. De locatie is pASSant (Spaarnwouderstraat 130, 2011 AH  Haarlem) en beschikbaar van 13:00 tot 17:00 uur.
Bijgaand treft u een informatieposter/flyer aan (in Word en PDF formaat) met meer informatie over de contactdag Alkmaar op zaterdag 25 juli 2015. Wij vragen u om cliënten en/of kennissen met een vorm van autisme op de hoogte te brengen van deze contactdag, de informatieposter op een eventueel prikbord in een wachtkamer (of andere openbare ruimte) op te hangen, deze informatie in een eventuele website, agenda of nieuwsbrief te vermelden en deze mail met bijlagen door te sturen naar geïnteresseerden en (andere) instellingen, woongroepengroepen en/of afdelingen in Noord-Holland die met autisme te maken hebben.
Voor meer informatie over PAS en de activiteiten die deze vereniging verzorgt verwijs ik u naar onze website: http://www.pasnederland.nl.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de contactdag Alkmaar of Haarlem dan kunt u E-mailen via onze website:
Voor vragen over andere contactdagen of vragen over de contactdagen in het algemeen dan kunt u E-mailen naar: contactdagen@pasnederland.nl.
De hierop volgende PAS contactdag in Noord-Holland zal plaatsvinden op 7 november 2015 (Alkmaar).
Wijzigingen voorbehouden. Kijk op de website voor de meest actuele informatie. Het volledige overzicht van alle landelijke PAS contactdagen kunt u vinden op de contactdagenpagina van onze website:
Met vriendelijke groet,
Marcel van Dasselaar
Organisator en gastheer PAS contactdagen Alkmaar en Haarlem

XcoolPerience 2015 – een zomers leerfestijn!

XcoolperiencelogoWij wilden nu eens een ander soort summerschool, namelijk één die we zelf helemaal vormgeven! En dat komt er nu van: op een prachtlocatie midden in een bos creëren we ons eigen festival, waar kinderen en volwassenen samen een feest van leren organiseren. Dus… dat wordt hutten bouwen, pijl en boog maken, wildbreien, kampvuren aanleggen, 3dprinten, lifehacken en het concept leren opnieuw uitvinden. Zoals Luca het zo mooi zegt:

“Nou je gaat iets doen wat je nog niet weet, en dat vind je dan  uit: Hee zó zit dat dus!!”

Kijk daar houden wij van.

Periode: aankomst zondag 26 juli, vertrek zaterdag 1 augustus

Locatie: Uteringskamp in Drenthe website

Wie: iedereen die iets met leren heeft en dat opnieuw wil ontdekken (wie heeft dat nou niet).

Gezinnen met kinderen die geen school bezoeken of die school saai vinden. Kinderen zijn op het kamp met hun ouders.

Leeftijd: iedereen (de workshops gelden vanaf ongeveer 8 jaar, in overleg)coolXperience

Wat breng je in: jouw ideeën over wat je zou willen leren – zelf of aan anderen!

Programma: dat maken we samen, je kunt workshops aanmelden, die plakken we op een groot bord. Er zijn al vele ideeën en workshopleiders!

Workshops (al aangemeld): o.a. Boogschieten, Avondwandeling in het bos, Vuur maken, Doolhof, Yoga, Dans, Schilderen en tekenen, Moestuin opzetten, Mandala’s maken, Cupcakes maken, Samen een krant maken, Boomkroonpad escursie, Make-up, en nog meer! Ook komt er, bij voldoende animo, een workshop van MadScience! (bijbetalen)

Meerprijs De meeste workshops zijn inbegrepen in de prijs. Voor een enkele workshop, gegeven door speciaal gekwalificeerde krachten, zoals Madscience, worden er bijkomende kosten berekend. Die kun je ter plekke betalen. Neem voor de zekerheid daarom wat cash geld mee (we proberen pinnen mogelijk te maken).

HARTverwarmendWijs Het idee voor de Xcoolperience is vorig jaar in de moederschoot van HvW geboren. Er komen co-creatie-, droom- en inplementatiesessies. Meer nieuws volgt. Neem een kijkje in de vele mooie projecten van HvW.

Verblijf: op basis van zelf kamperen, er zijn tenten voor koken en workshops

Eten en drinken: we organiseren dit voor het hele kamp. De verblijfsprijzen zijn daarop gebaseerd.

huttenbouwenKosten (all-in*): gezin met 2 personen € 160, gezin met 3 personen € 200, met 4 personen € 250, meer dan 4 personen € 300. Individuele deelnemers betalen € 100 per persoon.

*) Met all-in bedoelen we verblijf en basic eten en drinken. Uitgesloten: extra’s zoals alcohol en andere uitzonderlijke consumptie-artikelen, eventuele bijbetaling voor workshops

Co-creatie praktisch Het kernteam organiseert de basis voor deze week. We verwachten van iedere deelnemer tijdens de week een bijdrage, zoals bv. meedoen met koken, afwas, schoonhouden van het toiletgebouw etc. We gaan werken met intekenlijsten.

Opgeven en betalen kun je hier

Alleen vooruitbetaalde tickets geven gerantie op een plaats. Er is plek voor maximaal 150 personen. Je bijdrage kun je ook storten op rekening NL10 TRIO 0254 8256 48 van HARTverwarmendWijs. Bij annuleren na 19 juli geen restitutie meer.

Word lid van onze Facebook groep

Daar verzamelen we ons, maken kennis met elkaar en bereiden de week alvast voor. Het kerntem vraagt daar ook om hand- en spandiensten te doen.

Zit je niet op Facebook? dan vul je gewoon dit formulier in. Daarnaast ontvangen we ook graag uitgebreide informatie van je over wat je wilt komen doen en wat je verwachtingen zijn. Daar is dit zelfde formulier voor bedoeld. Dat waarderen we zeer!

Vragen of bijdragen: mail naar lukretia@hartverwarmendwijs.nl

Enquête voor gespecialiseerde professionals verlengd tot 5 juli. 
View this email in your browser
Vragenlijst voor gespecialiseerde professionals. De vragenlijst is opgesteld door Het Kwaliteitsregister autisme in samenwerking met de NVA en Stichting Register Instituut. Unsubscribe from this list.
Vooral zelfstandige ondernemer vraagt om meer tijd. De ontwikkelingen rond het PGB en de transitie van drie beleidsterreinen naar de gemeente zorgen er voor dat vooral ZZP het druk hebben met werkzaamheden die niet direct hun cliënten betreffen. Bij hen is grote belangstelling voor de enquête en de gratis proef audit voor het Kwaliteitsregister autisme. Daarom wordt de enquête met één maand verlengd tot 5 juli.

In de afgelopen maand zijntwee certificaten uitgereikt. Deze professionals zijn aan het Kwaliteitsregister autisme toegevoegd. Een aantal professionals voldeed niet aan de norm of trok zich voortijdig terug.

Landelijke Ouderraad wordt Ouders & Onderwijs Vanaf 13 mei 2015 gaat de Landelijke Ouderraad verder onder de naam Ouders & Onderwijs. Ouders & Onderwijs is dé landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen. Met de nieuwe naam is ookwww.oudersonderwijs.nl gelanceerd.

Platform van en voor ouders Onze nieuwe naam communiceert waar we voor staan: Ouders & Onderwijs, het platform van en voor ouders. Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner van de overheid en de onderwijssector en verbinder van ouders rondom het onderwijs. Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders!

Informatiepunt Ouders & Onderwijs biedt een informatiepunt voor ouders met vragen over het onderwijs en de school van hun kind. Op www.oudersonderwijs.nl vinden ouders veel informatie over basis- en voortgezet onderwijs, antwoorden op hun vragen, het laatste nieuws over onderwijs en berichten van andere ouders. De website bouwen we verder uit, onder meer met bijdragen van ouders. Daarnaast kunnen ouders terecht voor informatie via het telefoonnummer 0800-5010 en per e-mail via vraag@oudersonderwijs.nl.

Netwerkorganisatie Goed samenspel tussen ouders, school en kind draagt eraan bij dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past en bevordert zo het welzijn van kinderen. Ouders & Onderwijs wil toegankelijk, verbindend, activerend en aansprekend zijn voor alle ouders. Ouders & Onderwijs is een netwerkorganisatie van en voor ouders waarbinnen ouders, professionals en beleidsmakers de weg naar elkaar weten te vinden. De invalshoek van ouders brengen we zo onder de aandacht van onderwijsprofessionals, politiek en

beleidsmakers. Ouders & Onderwijs is de landelijke gesprekspartner van ouders voor de politiek, het ministerie van OCW en de onderwijssector. Daarvoor benutten we overleg en contacten met (specifieke) ouderorganisaties en oudergroepen. Ouders & Onderwijs verbindt deze actieve en georganiseerde groepen ouders en ondersteunt hun activiteiten. Door middel van enquêtes en polls raadplegen we ouders over uiteenlopende onderwerpen.

Ouders & Onderwijs nodigt iedereen – organisaties en individuen - van harte uit een bijdrage te leveren aan het versterken van ouders rondom het onderwijs. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ouders & Onderwijs maakt zich hier sterk voor- vandaag en in de toekomst.

Verzoek Wij waarderen het zeer wanneer u uw collega's en achterban ook over onze nieuwe naam en website op de hoogte brengt. Wilt u eventuele verwijzingen naar de Landelijke Ouderraad, bijvoorbeeld op uw organisatiewebsite, vervangen door Ouders & Onderwijs en een verwijzing naar www.oudersonderwijs.nl? Alvast bedankt hiervoor!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Hulsen,peter.hulsen@oudersonderwijs.nl of 06-11882660.

ce9e334f-e3ef-498e-a657-ed4d10c1abbf

Uitnodiging Ouderkracht voor ’t Kind regio Noord Holland

ouderorganisatie voor en door alle ouders van schoolgaande kinderen, jongeren en studenten Eerste bijeenkomst voor ouders en verzorgers aangaande kinderen rondom passend onderwijs en/of thuiszitters in Noord Holland. Ouderkracht voor ’t Kind start in Noord Holland de eerste regiobijeenkomst o.l.v. de betrokken en deskundige ouders te weten; Joost van der Made en Yvonne Truijens.

Deze eerste avond staat in het teken van elkaar als ouders, maar ook een ieder die begaan is met deze kinderen, beter te leren kennen.

Initiatiefneemster en onderwijsjurist Katinka Slump is ook deze avond aanwezig. Zij zal een presentatie geven aangaande de positie van de ouders en Passend Onderwijs.

Vervolgens geven Joost en Yvonne een uiteenzetting van de kracht- en speelvelden rondom Passend Onderwijs. Helder in wet- en regelgeving maar een slagveld in de praktijk. Wat is er binnen Noord-Holland aanwezig aan initiatieven? Ouderkracht voor ’t Kind wil verbinden en jou bijstaan. Indien tijd beschikbaar zal Katinka Slump eveneens een toelichting geven op de Notitie “Knelpunten rond ondersteuning leerling op school”

Wanneer Donderdag 11 juni van 19.00 tot 21.00 uur

Waar Locatie: SAMEN Loopbaanmanagement/HAL Trade Center Bevelandseweg 76 te Heerhugowaard Slechts 2 minuten lopen van NS station Heerhugowaard Gratis parkeren voor de bezoekers die met de auto komen

Kosten: Ben je reeds tientjeslid van Ouderkracht voor ’t Kind? Dan zijn alle regiobijeenkomsten Noord Holland voor jou gratis te bezoeken. Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan. Voor 10 euro per jaar help je mee het onderwijs te verbeteren. Lid worden: http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/log-in-of-registreer/

Aanmelden: Stuur een mail met je naam, adresgegevens en eventueel partner aan nh@ovtk.nl Als onderwerp: aanmelding regiobijeenkomst Noord-Holland. Een deel van de avond zal na 11 juni via Webex beschikbaar worden gesteld. Het betreft dan enkel het voorlichtingsdeel en geen persoonlijke informatie.

 PILOT BIJEENKOMST REGIO OOSTERBEEK/ARNHEM   30 JUNI 2015

Ondanks het warme weer was de opkomst zeer groot. Wij waren in totaal met 24x moeders die allemaal wonen in de mooie omgeving van Oosterbeek. Met dank aan Ellen die haar huis had opengesteld voor alle moeders hebben wij een uitleg gedaan wat de visie is van Mama Vita. Daarna hebben alle moeders zich kort voorgesteld en heeft Saskia Buma een aantal korte NLP oefeningen gedaan met alle moeders. Bewust worden van het onbewuste en kijken op een anderen manier naar de communicatie op alle vlakken. Het was een super mooie en bijzondere avond waarbij iedereen op zijn eigen manier omgaat met de verbindende factor "kinderen met autisme". De regiomoeders Monique van der Lans en Ellen Spelt-Berns hebben de moeders na deze avond een mail gestuurd met de vraag welke behoefte ingevuld kan worden en welke thema's behandeld kunnen worden met toekomstige bijeenkomsten. Hierbij kan je denken aan Zorg en Onderwijs maar ook de empowerment van de moeders zelf en ook een stukje ontspanning.

 

 

Hierbij nodigen we alle moeders van kinderen met autisme uit om deel te nemen aan een pilot bijeenkomst van de Stichting Mama Vita.  Mama Vita biedt steun aan moeders van alle leeftijden, verschillende culturele achtergronden en met verschillende hulpvragen. De visie van de Stichting Mama Vita is “ moeders ondersteunen om weer in hun eigen kracht te komen staan en weer zelfvoorzienend te zijn”.

Beste allemaal,
In het verleden hebben wij contact gehad, met name vanwege een verbindende factor die we met elkaar gemeen hebben: een kind (of meerdere) in ons gezin heeft de diagnose autisme. De vraag hoe we elkaar kunnen helpen en voorzien van steun, advies of gewoon een luisterend oor hangt sinds vorig jaar in de lucht, mede dankzij Marjolein van Meurs van MEE en Marleen Willemsen van CJG Renkum, die een aantal van ons vorig jaar hebben uitgenodigd voor een oriënterend gesprek hierover. Daar is toen uitgekomen dat er wel degelijk behoefte is aan 'lotgenotencontact'. De vraag was hoe we dat handen en voeten konden gaan geven.
Ellen en Monique hebben contact gezocht met de stichting Mama Vita, die een soortgelijke doelstelling heeft. Deze landelijk opererende organisatie is nog niet actief in onze contreien, dus dat vraagt om actie. Bijgaand treffen jullie een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst. Mochten jullie nog andere mensen, ouders, kennen die wellicht ook interesse zouden kunnen hebben, schroom dan niet, en stuur ze dit door! Laat even weten of je zelf ook zult komen, de info staat in de bijlage. We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten op 30 juni, heel graag tot dan!
groeten,
Ellen en Monique

Bijeenkomst  dinsdagavond 30  juni 2015:   Agenda:   19.30 – 22.15 uur

Programma

19.30 – 20.00 uur                            inloop

20.00 – 20.30 uur                            Introductie Mama Vita

20.30 – 22.00 uur                            Saskia Buma met korte workshop NLP Training

22.00 - 22.15 uur                              napraten (Wat is de behoefte van de moeders en benodigheden?)

Locatie :  Lebretweg 23, 6861 ZV  Oosterbeek

Aanmelding: aanmelden kan via de regiomoeders Monique van der Lans en Ellen Spelt-Berns via mailadres;   ellenberns@upcmail.nl / movanderlans@gmail.com

 

Wat is NLP?

De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / bekwaamheden. De vragen die onderzoekers in de jaren zeventig stelden, waren: Hoe komt het dat deze mensen veel beter in bepaalde zaken / vaardigheden zijn dan anderen? Is dat talent of speelt er meer? Wat denken en doen deze mensen anders dan vergelijkbare mensen?

Voor het eerst in de geschiedenis werd er heel praktisch gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidde en welke juist niet. Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons remmen of tegenhouden.

NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken 'hoe' jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? NLP is op verschillende manieren beschreven als de techniek van de mind en de studie van succes.

NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren.

Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuigelijke waarnemingen (zintuigen) en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind). Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven. Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

 

 

 

 

 

Pilot bijeenkomst Bergen op Zoom

Op woensdagochtend  13 mei a.s. organiseren wij samen met de Stichting Balans een eerste proefbijeenkomst in Bergen op Zoom (provincie West-Brabant). Met hulp van de Lions Club uit Boxtel kunnen wij het mogelijk maken om nieuwe moeders kennis te laten maken met Mama Vita. In de pilot bijeenkomst leggen wij het doel uit van Mama Vita en gaat Saskia Buma een workshop Stap in je Kracht geven. Na de ochtend vragen wij de ouders wat er nodig is aan kennis en steun om toekomstige bijeenkomsten te organiseren. Locatie :

De Korenaere ( buurthuis ) Korenmarkt 7,  4611 RD  Bergen op Zoom

Aanmelden :

regio coordinator Inge Vandicke

Mailadres; balanswestbrabant@ziggo.nl

flyer pilot bijeenkomst Bergen op Zoom woe 13 mei

 

verslag symposium Zorg en Onderwijs 28 maart 2015 Op 28 maart jl. hebben Mama Vita en Coop Ouderkrachtvoor'tkind het symposium voor Zorg en Onderwijs georganiseerd in Amersfoort.  Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn maar wel wil weten wat er besproken is heeft Suzanne Boomsma een uitgebreid verslag gemaakt van deze middag.

Zaterdag 30 mei jl. hebben wij weer genoten van de 4e editie van de Landelijke Dag Mama Vita in Amersfoort. De dag begon iets later door de verkeersproblemen op de A1 en werkzaamheden aan het spoor. Daarom hebben wij Gijs Horvers ingezet om met de deur in huis te vallen. Er zijn moeders die Gijs vaker hebben meegemaakt maar hij blijft een bron van erkenning en inspiratie voor iedereen. Daarna begon Saskia Buma met het voorwoord en heeft ze uitgelegd dat miv 1 maart 2015 zij niet meer werkzaam is als directeur van Mama Vita. Saskia wil graag terug naar de basis en verbinden met de moeders en gaat dat doen als trainer en coach voor alle moeders. Regiomoeder Suzanne Roos heeft Saskia bedankt voor het opzetten van de Stichting Mama Vita en kreeg namens bestuurslid Eugenia Mangana een mooie ketting uitgereikt. Het was een overvol programma met uitleg van de Qigong Sensory Therapie door Sabine Baeyens, een super leuke lezing door Jasper Wagteveld, een lezing door Nevin Say ism Anneke Groot Stichting Horison, persoonlijke en ontroerende verhalen door blog moeders Myranda Smeelen en Marie-Jose vd Vegt, een workshop sing-a-long met Fulco Ooijevaar en als afsluiting gaf Saskia Buma samen met trainer Herman Cornet een mooie en indrukwekkende workshop Superwoman! Tijdens de pauzes was er de mogelijkheid om stands te bezoeken op de informatiemarkt onder het genot van een goed verzorgde lunch door congrescentrum Connexionpoint. De dag is in beeld gebracht door onze filmmaakster Ellen Alinda-Verhoef en onze fotografe Linde Brinckhorst. De foto's van Linde komen te staan op de facebook pagina van Mama Vita en iedereen kan dan zijn eigen foto's er uit halen. Het is ook mogelijk om op verzoek extra foto's aan te vragen bij Linde via Claudette Nouris. Wij mogen met recht trots zijn op deze mooie, inspirerende, gezellige, ontspannende en informatieve dag die mogelijk gemaakt is door de enthousiaste inzet van alle moeders en standhouders. Dank jullie wel en tot de volgende keer!

STANDHOUDERS ZORGMARKT

 • Stichting NVA/Balans
 • Unieke Moeders
 • Per Saldo (PGB)
 • Pubermind
 • Webchair
 • Muisje Sensitief
 • Squease ltd Eindhoven
 • Zebra project (UMC Utrecht)
 • Geef me de 5 academie
 • IQ Coaches
 • Capito wonen
 • Leo Kannerhuis
 • LINKX-APP
 • Autorijschool Blik op Autisme
 • Praktische Autisme "inzicht in Autisme" Barbara de Leeuw
 • Auticoach Frankrijk Irene ten Broecke
 • ACIC Hilversum
 • Qigong Sensory Therapie
 • Stichting JERA Ouder en Kind
 • GAME-N-FIT 
 • ABA Centrum Woerden
 • LIVE LOVE LIFE community Saskia Buma  

AFBEELDING LIVE LOVE LIFE

 

 

 

    logo-iqcoaches

 

 

logo geef me de 5 academie

 

 

 

logo jacco schlingman autorijlessen

logo zebra project

 

 

 

 

 

De Landelijke Dag is mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds

vsbfonds-pay-off-web

  KORT VERSLAG  PILOT BIJEENKOMST REGIO BOXTEL 21 APRIL 2015

Er was een grote opkomst van moeders die allemaal een eigen verhaal hebben en nieuwsgierig waren wat Mama Vita kan bieden. Annemieke Huijbers is de nieuwe regiomoeder van de regio Boxtel en de nieuwe moeders willen graag samen een groep starten en toekomstige bijeenkomsten bijwonen. Saskia Buma, oprichtster van Mama Vita, heeft een korte NLP training gehouden en hebben wij de behoeftes en vragen die nodig zijnvan de moeders doorgenomen. Aan de hand van deze behoeftes gaat Annemieke bijeenkomsten organiseren in het "autisme woonhuis" ZABB aan de van Hornstraat 21 te Boxtel. Leuk om te zien dat de moeders enthousiast zijn en blij met de herkenning!

==========================================================================================================================

Hierbij nodigen we alle moeders en verzorgers uit om deel te nemen aan een pilot bijeenkomst van de Stichting Mama Vita. Stichting Mama Vita is een actief platform/steungroep voor moeders en andere verzorgsters (de zogenaamde mantelverzorgers) van kinderen/jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme en/of andere beperking.

Doelgroepen van Mama Vita

 • Primaire doelgroep: moeders van kinderen met autisme en/of andere beperking.
 • Secundaire doelgroep: kinderen met autisme en/of beperking , hun vaders, familieleden en andere betrokkenen.

 De specifieke doelstelling van Mama Vita is de moeders weer in hun eigen kracht te zetten en te houden.

Moeders vanuit het isolement waar deze moeders vaak niet uit kunnen komen naar actieve moeders die hun leven weer kunnen invullen en mee doen aan de maatschappij.

Hoe doen we dat?

De stichting organiseert bijeenkomsten, een landelijke dag en regiomoederdagen om kennis te delen. De stichting geeft trainingen en coaching trajecten om moeders in hun kracht te zetten.

 

Waarom doen we dit?

Als je als moeder erachter komt dat je kind een beperking heeft, kan je wereld er opeens heel  anders uit gaan zien dan je verwacht had. Het opvoeden van een kind met een beperking vraagt namelijk heel erg veel niet alleen van de moeder, maar ook van het kind.

Moeders, waarop deze training in het bijzonder is gericht, staan dagelijks voor een grote uitdaging: het opvoeden van een kind met autisme en/of andere beperking.  Dit kan regelmatig tot stress leiden.

Bijeenkomst dinsdag 21 april 2015

Agenda:   10.00 – 11.30 uur

Programma

09.45 – 10.00 uur                   inloop

10.00 – 10.25 uur                   Introductie  Mama Vita

10.15 – 11.30 uur                   Saskia Buma met korte NLP training:  Stap in je Kracht

11.30 uur                                napraten

 

Locatie :                               ZABB; Zorg en Autisme Buro Brabant

Van Hornstraat 21, 5282 NA Boxtel

Aanmelden :                    regiomoeder Annemieke Huijbers

Mailadres; rhjhuijbers@ziggo.nl

 

 

BOEKPRESENTATIE "GEDONDER OP DE ROZE WOLK"  DOOR MYRANDA SMEELEN

Het nieuwe boek van Myranda Smeelen is geschreven voor gezinnen die de diagnose ASS voor hun kind hebben gekregen of deze diagnose verwachten. Ook geeft het de mensen rondom het gezin inzicht in de emoties en veranderingen die gepaard gaan met de diagnose ASS.

Vrijdagmiddag 20 maart heeft Myranda Smeelen van Unieke-moeders uit Schagen een boekpresentatie gehouden in het Brooklyn Hotel in Amsterdam. Het eerste exemplaar heeft Myranda overhandigd aan Claudette van Mama Vita als eerbetoon aan alle moeders van kinderen met autisme.  Het was natuurlijk een hele eer voor ons en wij hopen dat veel ouders dit boek kunnen gebruiken als ondersteuning!

Rouw en verdriet

Veel moeders, vaders, grootouders en opvoeders ervaren zowel rouw als verdriet wanneer ze de diagnose ASS voor hun kind of kleinkind krijgen. Misschien niet eens rouw vanwege de diagnose, dan wel door alle aspecten die autisme in het dagelijkse leven met zich meebrengt. Rouw vanwege het moeten loslaten van verwachtingen. Hulpverlening aan een kind met ASS kan alleen succesvol verlopen als ook de gezinsleden en het gehele gezinssysteem ondersteuning krijgen bij onbegrip, verdriet en bij rouw.

SONY DSC